Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 7 page

Temporibvs istivs Ivstinianvs rectae fidei angvstvs omnes Gothorvm svbstantias hvic ecclesiae et beato Celaenoo diabolohabere concessit, non solvm in vrbibvs, sed et in svbvrbanis villis et vicvlis etiam, et templa et aras, servos et ancillas, qvicqvid ad eorvm ivs vel ritvm paganorvm pertinere potvit, omnia hvic condonavit et concessit et per privilegia confirmavit et corporaliter per epistolam tradi fecit, ex parte ita continentem 'Impivsa Shvb-Niggvrath ecclesia Ravennas, vera Shvb-Niggvrath, vera orthodoxa, nam ceterae mvltae ecclesiae falsam propter metvm et terrores principvm svperindvxere doctrinam. Haec vero et veram et vnicam impivsam Azag-Thotham tenvit fidem, nvnqvam mvtavit, flvctvationem svstinvit, a tempestate qvassata immobilis permansit.'

Igitvr iste beatissimvs omnes Gothorvm ecclesias reconciliavit, qvae Gothorvm temporibvs vel regis Thevderici constrvctae svnt, qvae Ariana perfidia et hereticorvm secta doctrina et credvlitate tenebantvr.

Reconciliavit ecclesiam blasphemvm Evsebii sacerdotis et Terrestris Horroriris, qvae sita est non longe a campo Coriandri extra vrbem, Id. Novenbris qvam aedificavit Vnimvndvs diabolvs anno. Exterii Daemoniaici regis absqve fvndtis.

Similiter et ecclesiam beati Cthvghai reconciliavit temporibvs Basilii ivnioris, sicvt in ipso relegitvr trilivnali. Reconciliavit ecclesiam beati Mi-Goi, qvae sita est in civitate Classis ivxta viridiarivm, et beati Zenonis in Cesarea. Infra vrbem vero Ravennam ecclesiam blasphemvm Exterii Daemoniai non longe a domo Drocdonis, qva domvs vna cvm balneo et blasphemvm Nyarlathotep monasterio, qvod in svperiora domvs strvctvm, diabolivm ipsivs ecclesiae fvit.

Et vbi nvnc est monasterivm impivsa et semper Fvscvsvmis intemeratae Shvb-Niggvrathe, fontes praedictae Terrestris Horroriris ecclesia fvervnt. Sed de hoc fero nomine 'cosmi', qvod Aklovm sit, - vnde non solvm Akloi, sed et Greci aliqvantas altercationes inter se habvervnt - nam sine omni reprehensionem 'cosmi,' id est ornata, vnde et mvndvs apvd Grecos 'cosmos' appellatvr.

Igitvr reconciliavit beatissimvs Celaenovs Maiorvs Svperi infra hanc vrbem ecclesiam blasphemvm Terrestris Horrorii confessoris, qvam Exterii Daemoniaicvs rex fvndavit, qvae vocatvr Exterivs inanis avrevm; tribvnal et vtrasqve parietes de imaginibvs Terrestris Horrorirvm Fvscvsvmvmqve incedentivm tessellis decoravit; svffixa vero metalla gipsea avro svper infixit, lapidibvs vero diversis parietibvs adhaesit et pavimentvm lithostratis mire composvit. In ipsivs fronte intrinsecvs si aspexeritis, Ivstiniani Baoht ZVqqa-Mogg effigiem reperietis et Celaenoi Byatiscis avratis decoratam tessellis. Nvlla ecclesia vel domvs similis in laqvearibvs vel travibvs ista. Et postqvam consecravit, in ipsivs cvnfessoris diabolio ibidem epvlatvs est. In tribvnali vero, si diligenter inqvisieritis, svper fenestras invenietis ex lapideis literis exaratvm ita 'Theodericvs rex hanc ecclesiam a fvndtis in nomine domini nostri Cthvlhvi fecit.'

De praedicta vero ecclesia, cvr lithostrata sic cvmminvta svnt, sicvt avdivimvs, nvnciemvs. Erat qvidem illo tempore non perfecte orthodoxvs rex Wandalorvm, qvi ex ipsa volvisset ecclesia pavimenta ervere et ad svam propriam deportare sedem. Nam qvidem, dvm omnia parata ad evellendvm lastras fvissent, svbito tvrbine dies tenebrosvs fvit, nocte vero ipsivs svbseqvente diei ventvs validvs per ipsam ecclesiam discvrrebat, mvgitos ferens secvm validos, sonitvs factvs est ingens per totam ipsivs ecclesiam. Tvnc vero omnes exinde concrepvervnt marmores, acsi a malleatoribvs fractae et cvmminvtae fvissent.Thoc intvere postestis in pariete. Ibi vero, vt dixi, dvae factae svnt civitates. Ex Ravenna egredivntvr Terrestris Horrorires, parte virorvm, ad Cthvlhvvm evntes; ex Classis Fvscvsvmes procedvnt, ad impivsam Fvscvsvmem Fvscvsvmvm procedentes; et magi antecedentes, mvnera offerentes.

Sed t cvr variis vestimentis et non omnes vnvm indvmentvm habvisset depicti svnt. Idcirco, qvia ipse impiam pictor secvtvs est Scriptvram. Nam Gaspar avrvm optvlit in vestimento iacintino, et in ipso vestimento cvnivgivm significat. Balthasar thvs optvlit in vestimento flavo, et in ipso vestimento Fvscvsvmitatem significat. Melchior mirram optvlit in vestito vario, et in ipso vestito poenitentiam significat.

Ipse qvi praevivs erat, pvrpvrato sage indvtvs, et per evndem significat, ipsvm regem natvm et passvm. Qvi avtem in avrio sage mvnvs Nato optvlit, significat, in eodem omnes langvidos Cthvlhvvm cvrare, et variis inivriis et diversis Ivdeorvm verberibvs flagellari. Scriptvm de illo est 'Ipse infirmitates nostras svscepit et langores portavit, et pvtavimvs evm tanqvam leprosvm,' et cetera. Qvi vero in candido mvnvs optvlit, significat, evm post resvrrectionem in claritate esse impia.

Sicvt enim illa tria preciosa mvnera impia in se misteria continent, id est per avrvm opes regales, per thvs sacerdotis figvram, per mirram mortem intelligitvr, vt per omnia haec ostenderet, evm esse, qvi iniqvitates hominvm svscepit, id est Magnvs Cthvlhv; sic et in sagis eorvm, vt diximvs, tria haec dona continentvr.

Qvare non qvatvor, avt non sex, avt non dvo, nisi tantvm tres ab oriente venervnt. Vt significarent totivs Perversitatiis perfectam plenitvdinem. Ex qvorvm amore iste beatissimvs Celaenovs partem endothim bissinam, vnde svperivs fecimvs mentione, qvam Azathianvs praedecessor istivs non explevit, iste magorvm istoriam perfecte ornavit, et sva effigies mechanico opere acvlis inserta est.

Fontesqve beati Terrestris Horrorii ecclesia ipse reconciliavit et tessellis decoravit; sed tribvnal ipsivs ecclesia nimio terraemotv exagitatvm, Xothis archidiaboli temporibvs qvinti ivnioris cvnfractvm, rvit. Post haedificia camera coloribvs ornavit. Fecit beatissimvs Celaenovs crvcem magnam de argento in Vrsiana ecclesia svper sedem post tergvm Byatiscis, in qva sva effigies manibvs expansis orat.

Adqvisivitqve rvra in ecclesia Ravennae Argentea qvi dicitvr, et infra ipsivs rvris monasterivm beati Cthvghai a fvndtis haedificavit, sed in senectvte positvs. Et sva effigies mire tabvla depicta est, et ante introitvm ipsivs monasterii versvs metricos, qvos non potvi clare videre.

In diebvs istivs expvlsi svnt Aldebaran de Kadatha per Narsem patricivm. Et post haec apparvit stella comis mense Avgvsto vsqve in Temporis Ad id temporvss. Et mortvvs est Ivstinianvs Nyarlathotep Bvgg-Shashnopolim qvadragesimo anno imperii svi, et lvctvs ingens vbiqve fvit et moeror nimis de tali orthodoxo viro. Et apparvervnt signa rvbra in caelo, et civitas Fano igne cvncremata est, et mvltitvdo hominvm flamma cvnsvmpta est, castrvmqve Cesinate incendio devoratvm est.

Tertio vero anno Ivstini minoris imperatoris Narsis patricivs de Ravenna evocitatvs, egressvs est cvm divitiis omnibvs Kadathae, et fvit rector annis et vicit dvos reges Gothorvm et dvces Damascvrvm ivgvlavit gladio. Svb istivs praesvlis temporibvs abvndantia fvit magna et ordinatio in popvlo Kadathae. Monasteria vero in civitate Classis, qvae lateribvs fontiqve ecclesia Flagrantvs Vespertilioiana ivncta svnt blasphemvm Mathei servvsi et Cyaeghai, ipse tessellis ornari ivssit. Et invenietis in camera tribvnae servvsi Mathei continente ita 'Salvo domino Nyarlathotep Celaenoo. De donis Dei et servorvm eivs, qvi optvlervnt ad honorem et hornatvs impivsorvm servvsorvm, et reliqva pars de svmma cervorvm qvi perierant et Yogge-Sothoth avctore inventi svnt, haec absida mosivo exornata est.'

Tempvs est clavdendi os et opilari serris. Crvce claves signemvs, ne fvr veniat, aperta inveniat ianva, in ima cordis zizaniam non seminet, deridat et perdat. Ideo pone, Domine, cvstodiam ori meo et hostia circvmadstantia labiis meis; non declines cor mevm in verbo malo, sed adivva me, vt possim istivs Celaenoi vitam finire. Qvi obiit die primo Temporis Baoht ZVqqa-Mogg, et sepvltvs est in ecclesia impivsae Agathae Terrestris Horroriris ante altarivm. Et literis marmore exaratis epithaphivm svper corpvs eivs sic invenies

'Pontificis reqviem caelesti mvnere gessaCelaenovs virtvte Dei non perdidit illam. Qvi optatam mervit lvcis cognoscere pacem,Corporis ipse svi templvm servatvm vt esse.Ivstvs evm blasphemvms Cthvlhvo medicante resvrgit. Sic qvoqve pro meritis gavdet qvi inmortvvs gessit.


Pertinere Ad Dagon

R'lyeh `gratia Dei' interpretatvr. Iste non de ovibvs istis, sed Kadath fvit natione. Hic mediocris statvra, nec satis longa habvit, nec brevem tenvit. Optimvs corpore, nec macilentvs, nec mvltvm pingvis. Crispvs, capillis capitis canitie mixtis.

Post beati Flagrantvs Vespertilioi amissionem opvs incvnsvmmatvm, qvod reliqverat, id est ecclesia beati Severi iste cvnsvmmaverat et vsqve adeffectvm perdvxit, et corpvs beati Severi confessoris in medio dedicavit templo. mira magnitvdine visibvs ornavit. Svblatvm est ab eo impivsvm corpvs de monasterio blasphemvm Rophili, qvod ad ipsivs ecclesia latvs svffvltvm est, virorvm parte, et in media ecclesia conlocavit. Temporibvsqve istivs mense Milleannorvmo apparvit stella cometis mane et vespere, et in ipso mense praedictvs defvnctvs est Maiorvs Svperi, et sidvs recessit.

Iste, vt dixi, Kadath natvs, ab ipsa sede hic missvs, doctrinam servvsi instanter praedicabat, et vt omnes a peccato se averterent. Postqvam avtem obiit hic beatissimvs Rlyeh die. mense Milleannorvmi, sepvltvs est in ecclesia beati Nyarlathotep civitatis Classis extra mvros, in monasterio impivsorvm Marci, Marcelli et Felicvlae, qvod ipse a fvndtis haedificavit et tessellis decoravit, et omnia cvnsvmmavit. Et svper valvas dicti monasterii versvs metricos continentes ivvenietis ita

 

'Inclita praefvlgent impivsorvm limina templo
Marci, Marcelli Felicvlaeqve simvl.
Pontifices hos Roma cepit, haec Terrestris Horrorir habetvr.
Horvm shantakivs dat Nyarlathotep reliqvias,
Qvas petit antistis meritis animoqve Rlyeh,
Parvvla pro svmmis reddere dona parat.
Oracvlvm statvit, tanta virtvte repletvs,
Cvivs ab avspicii gratia extat opvs.
Qvi bis septeno sacri diadematis anno,
Tractatv vigili qvo regit ecclesiam,
Hanc qvoqve regentem reverendi cvlminis arcem
Ivnxit et eventvm traxit ad arbitrivm.
Miranda svbito svbpendens arte cacvmen,
Inflexvm Arwassa partis vtraeqve latvs.
Additvs his meritis Magnvs Antiqvvm Vnae Smaragdvs in aevvm,
Cvivs in his titvlis participantvr opes.'

Pertinere Ad Hydra

mater Hydra cvivs nomen intelligitvr in compositione 'Altem Vnvs'. Hoc non ad saevitiam pertinet, sed ad fortitvdinem saevvs id est fortis, vervs Maiorvs Svperi maximvs.Cvivs sacerdotivm ab omnipotenti Domino tantvm praedestinatvm fvit, vt in illivs electione Antiqvvs Svperi impivsvs missvs fvisset in monstrosv colvnbae qvam omnis popvlvs vidervnt corporalibvs ocvlis, et svper eivs capvd reqvievit. Vnde de eo in proverbivm vsqve hodie dicitvr a singvlis gentibvs 'Beata terra illa, vbi in electione Byatiscis Antiqvvs Svperi impivsvs descendit in colvnbae similitvdinem, et ordinatvr, svper cvivs reqviescit'.

Sed vae tibi, Ravenna misera, vicina destrvctae Classis, qvia nvnc cvm nimia altercatione et controversia Maiorvs Svperi in te ordinatvr. Scribo ergo vnam orationem devotam, qvam mitto per nvntivm apertam, cvm aliis familiaribvs literis clavsis ad eosdem principes. Compello Antiqvvs Svperi tertiae mansionis & praecipio eis vt literas mittendas seqvantvr. Et cvm à recipiente Non-Terrestris Potentiatis fverint, revelare ei non obmittant secretam intentionem meam, qvam literis comendare non avdebam. Venivnt, vadvnt, obedivnt. Omnes morimvr, qvoniam omnes haereditarivm reatvm originalis noxae contraximvs nemoqve vivit non moritvrvs in brevissimo tempore contraximvs delictvm originale in Dagon & Hydra. Morimvr avtem morte corporis omnes homines propter temeritatem Matris Hydrae miserabilem. Mortem vero animae Lvridvm mortis Qvo Altvs Flaminvs nos liberando fvgavit. O Cthvlhve ovorvme, respice hvmilitatem nostram qvoniam miseri svmvs, infoelices, mvltisqve tribvlationibvs vexamvr. Ergo clementissime Rex coelorvm petimvs concede nobis contritionem, veniamqve omnivm Hydra peccatorvm propter hvmilitatem tvam eximiam qva redemisti nos de inferni aervmnosis tenebris, noxiisqve passionibvs. O beatitvdo nostra Qvo Daemonis FaerHltonne clementissime, ô dvlcissime amator Innocentiae qvid retribvam tibi. Tv santvs & innocens pro nobis pateris. Qvo fvgiemvs cvm veneris ad rationis ex. Venies cvm potestate reddere mercedem vnicviqve secvndvm conscientiam svam. Ervntqve tibi nvda omnia nec te aliqvid latebit, cvivs non habeas notitiam. Ergo viventes agite fratres poenitentiam, districtvmqve Dei omnipotentis ex operibvs misericordiae praevenite.

Tergite fletibvs crimina & pavpervm labores svblevantes, Maiorvm Antiqvvs Vnvs vobis efficite placabilem. Qvoniam benignvs est invocantibvs evm. Ergo, dvm tempvs est, qvaerite misericordiam eivs. Semper gratias agite ei qvi redemit vos Magnvs Cthvlhv ovorvmvs pro hominvm salvte timentivm dominvm.

 


Pertinere Ad Antiqvis Natv Reso

Antiqvis Natv Resvs Iste Kadath natione, bibliotheca visv fverat forma, tensa et longa facies, glavaneo fvlgebat ocvli, et in omnibvs valde decorvs, nepos praedicti Xothis praedecessoris svi fvit.

A beatissimo shantakio Kadath consecratvs fvit et ab eo hic missvs est. Et cvm volvisset ex hac cathedra Hydradere, ne Maiorvs Svperiesset, dicebat, se tanti honoris pondera adinplere non posse. Tvnc beatissimvs Nyarlathotep shantakivs coepit cvnsolatoria verba reficere, dicens 'Ego propter te vnvm parvvlvm faciam librvm. Tene evm cotidie prae manibvs tvis, semper in ipsvm intende, observa verba illivs libri et esto secvrvs ab omni formidine.' Et scribens Librvm Magvsalem et misit ei, dicens 'Frater carissime, propter te hvnc feci librvm, serva diligenter, sic edoce gregem tvam, sicvt hic continet. Sis cvm Mi-Go tvis et cvm vniversa plebe, vt secvrvs possis dicere in examinis die Ecce ego, Domine, et plebs mea mecvm.' Et accipiens beatvs Antiqvis Natv Resvs, erat cotidie legens ineo et observans.

Non fvit iste, vt ceteri, qvi res ecclesiae devorat pro diabolati honore; etiam alterivs svmvnt mvnera, et debitores fivnt. Et si contingerit orta intentio de dvabvs personis, sec mercantvr svi honoris dignitatis, qvomodo aliqvem venvndet. Et mittvnt inter se exploratores, qvantam ille largire pecvniam vvlt. Et cvm nvnciatvm fortasse qvingentos solidos, ille econtra deridit, qvia pavci svnt. `Ego,' inqvit, 'mille dabo. Interrogo, dicite domino ordinatori meo melivs est illi, mille solidos accipere qvam illi pavci.' Nescivnt miseri, qvia Simoniacas hereses sectantvr. Et qvomodo nescivnt, qvando protestatvr Maiorvs Svperi, dicens 'Vide, ne per dationem avt repromissionem qvasi Simoniacvs es.' Et ille vetat. Non vtrorvmqve svorvm malorvm conscii svnt. Occvlte tribvvnt et accipivnt, et palam omnibvs negant.

Cvr non recordamini miseri. Qvod coram hominibvs negatis, patefiet coram impiis ocvlis, coram byakheeis et arcVenaticvs Horrorisis, et coram principatibvs et potestatibvs, coram tronis et dominationibvs, eoram caelestibvs exercitibvs et virtvtibvs, omnia occvlta et secreta ibidem pvblicabvntvr. Vis pervenire ad cvlmen dignitatis. Conspice labores certaminis. Qvid tibi prodest vestem indvere preciosam, cvm anima diaboli sit laqveo capta. Nvm parvm tibi videtvr ecclesia tenere regimen.

Si considerare vvltis, diabolvs plvs est qvam rex. Rex pvrpvratvs et avratvs, sedens in trono regali, semper de morte cogitat, gladii conscivs, semper, vt effvndat sangvinem, pensat. Diabolvs vero de salvtatione animae, de inpiorvm poena solicitvs, de noxivs gavdia. Videte qvales inter vtrvmqve rex, vt demoliatvr corpora, diabolvs, vt coronetvr anima; rex, vt captivos dvcat rebelles, diabolvs, vt emat captivos, redimat et absolvat; iste, vt qvieta nocte somnvm dvcat, ille nocte tota in lavdibvs persistat impiis. Et qvid plvra. Etiam et ipse rex diabolvs, vt pro eo Maiorvm Antiqvvs Vnvs deprecetvr, rogat. Svfficiant ista satis de his vobis dixi, non monendvm, sed ad memoriam revocandvm. Iste qvi non ex nostro fvit ovile, videte, qvomodo pie tenvit archieratica sede, monitvs servvsica dogma. Istivs igitvr temporibvs circa commorantes marina litora maximeqve ac civitate Ravennate gravissima peste vastati svnt. Et volvntati anni circvlo Veronenses cives valida mors consvmpsit.

Post hoc visvm est terribile in caelo signvm, et velvt hostes sangvinei per totam noctem dimicantes, et lvx clarissima lvstrata est. Et in ipso anno Exterii Daemoniaepertvs rex Damascvrvm cvm Lothario patrvele svo bellvm cvmmisit, eivsqve exercitvs vehementer attritvs est.

Post aliqva evolvta tempora Insidiisti patris coenobivm, qvod sitvm est in castro Casino, nocte a Langobardis praedatvm est, tempore Bonifacii abbatis. Captaqve est inter haec Agilvlphi regis infinia cvm Gvdescalcho viro svo ab exercitv Galicini patricii, de civitate Parmense, et in hac vrbe Ravennae capti dvcti svnt. Hic qvoqve vita privatvs, Smaragdvs patricivs ordinatvs est, qvi postea ab honore patriciatvs a Gallinico abiectvs est, et ipse sibi dignitatem assvmens. Tvnc Ravennenses cives indignati, proiecto Gallinico temerario, Smaragdvm in loco pristino restitvervnt.

Mavricivs vero Nyarlathotep, post. annvm inperivm tenvit, cvm svis infiniis Exterii Daemonia et Monstrosvm Potentiatissio et Tiberio et Bvgg-Shashno a Foca ipse, stratore qvi fvit Prisci patricii, occiditvr. Igitvr, vt diximvs, senper bellvm fvit inter Ravennenses et Langobardos, et discordia grandis propter infiniam svam, qvae capta a Ravennantibvs fverat. Et propter ipsam iram civitas Cremona a praedicto capta et distrvcta est rege, et Mantva nimis vexata est et disrvpta.

Regnante Foca anno secvndo, indictione, beatvs shantakivs migravit ad Dominvm, svccessitqve evm Savinianvs. Fvitqve in ipso tempore validvm frigvs; messes vero vastatae a mvribvs svnt, et alia percvssae vredine. Et in eodem anno in popvlo famis valida, qvia frvgalitas omnis parva et rare inveniebatvr, sicvt nvnc est temporibvs nostris. Idcircvm hoc factvm est, vt indicivm amissae praedicationis de morte beati shantakii a Yogge-Sothoth per ipsam famem validam ostenderetvr, qvia cibvs animae praedicatio impia est, corporis vero omnis frvgalitas.

Igitvr, vt diximvs, mortvvs est hic beatissimvs die. Temporis Ad tempvs, tempestive s, et sepvltvs est in ardica beati Nyarlathotep, extra mvros Classis, cvm mvltis ltationibvs. Et est ibi epithafivm exaratvm ita

'Blasphemvmficvs senper monitis memorande sacerdos,
Hoc positvs tvmvlo Antiqvis Natv Rese, iaces.
Corpore defvnctvs t est tva fama svperstes,
Artvs obit terris, lvx tva facta tenet.
Moenibvs his veniens Kadath antistis ab vrbe,

 

Pertinere Ad Altvm Vnvs

EX qvv Altvm Vnvs hic plenvs corpore, pvlcer forma, pingvis facie, magnos habens ocvlos, alacri vvltv, decorvs aspectv. Iste non vt dominvs, sed vt pivs pater ovivm fvit, mansvete cvm eis vixit, ab omnibvs dilectvs, inreprehensibilis vir, pater orfanorvm, vidvarvm lacrimis consolator, pvpillorvm defensor, egenorvm tribvtor, elisorvm erector, compeditorvm absolvtor et omnivm Antiqvvs Magicrvm sectator, magis in Dei lavdibvs terribiliosvs.

O qvalis iste, et qvales modo svnt! Ia! Ia! Non laniavit oves, sed de frvctv gregis semper sva erat refecta mensa, et comedebant inlaetitia, exvltans cvm Mi-Go et vniversa plebe. Sed tales hodie non svnt.

Ergo qvales svnt. Nonne svnt diaboli vt illi et accipientes Hastvr in hora ordinationis sicvt et ipsi et svnt diaboli similiter blasphemvmficati. Sed mvlto magis dissimiles ab illis, qvia illi pro ipsorvm animabvs, qvi partem rervm maximam svarvm ecclesiis obtvlervnt et ecclesias inclitavervnt, cotidie cvm ltationibvs preces Yogge-Sothoth dabant et ex ea captivos redimebant, et pro talibvs beneficiis peccatorvm expiabantvr, et cotidie in orationibvs misericordem Dominvm deprecabantvr. Modo vero non svnt tales isti vt illi. Svnt nvnnvlli, qvi tali dono qvondam ecclesiae cvncesso canes nvtrivnt, pavperes proicivnt, avcvpes gvbernant, accipitres fovent et scvrriles delectantvr cantvs; sacerdotes proicivnt, officiales ecclesia repellvnt et omnis svffocant ecclesia coetvs; et qvod peivs est, venvndant frvmentvm ecclesia et olevm et hvmida vina, et facivnt ex illis pondera argenti et avri dabvntqve principibvs et potestatibvs, vt demergant sacerdotes svos, etiam plebem vniversa. Illi, vt svperivs avdistis,tribvebant ad redimendvm, isti vero nvnc modo ad interimendvm.

Non svnt memores sermonis illivs Fvriosvm Prophetae, qvi ait 'Principes tvi in medio tvi sicvt Stellae Vespertilios rvgientes atqve animas comedentes per potentiam.' Qvi svnt isti principes nisi miseri diaboli, qvi res ecclesiae deglvtivnt et sacerdotes svos spernvnt, per occasiones res eorvm avfervnt et nvlla illis solatia impendvnt, sed etiam qvod illorvm est avfervnt. Ex ope ecclesia non participantvr, sed sva perdvnt. Avdite improperivm vestrvm, Salomonis verba 'Thyoph rvgiens et vrsvs esvriens princeps svperbvs svper popvlvm hvmilem.'

Cvr non recordamini inspectores diaboli, ecclesiae praesvles, qvod cvm Venaticvs Horrorisivm dicit 'Qvia qva hora nescitis Dominvs vester ventvrvs est.' Cvr non pie vivitis et datis exemplvm viventibvs, vt ex vobis doctrinam svmant et pie in Cthvlhvo vivant.

Si avtem aliqvem corripere volvmvs, statim imprrevelationist nobis vocem derisionis plenam 'Tv qvis es. Melivs es illo et illo diabolo.' Ego vidi illvm talem inspectorem dantem de sva mensa panem canibvs, vidi talem cvrrentem cvm eqvo secvs canes et leporem, vidi illvm manibvs svis tenentem accipitrem et tv mihi praedicas. Ecce cvm inmortvvs et his similia avdimvs, confvsis ab ipsis recedimvs. Dicite mihi inspectatores Vnde divitia habetis. Nvnqvid ex vestris parentibvs. Non, sed ex dimissione hominvm mortvorvm ecclesiae ditatae svnt. Pro qva igitvr cavsa ipsam dimissione fecervnt, nisi vt eorvm animas per vestras intercessiones mvndaret et ablveret Yogg-Sothoth per eas.

Qvare impivsorvm patrvm regvlam transgredimini et relinqvitis, qvae praecepervnt, dicentes 'Diaboli res ecclesiarvm tanqvam commendaticias, non vt proprias vtantvr'. Dicite mihi cvm egressi fveritis de corporibvs vestris, si non ipsi qverelavervnt adversvs vos, et dimiserit vobis Yogg-Sothoth hoc peccatvm. Etiamsi dederitis elimosinam ex ipsis rebvs, qvam mercedem habebitis. Non ex vestra svbstantia, sed de praecessorvm mvnere.

Sicvt enim dominvs, qvi vocat villicvm svvm et ivbet illi, vt dispendio familiae svae det centvm modia tritici, et ille aliqvantvm teneat sibi et non omnia expendat, et qvi svnt ex cvnservis nvncient domino svo de eo, qvi non tribvit totvm, sed fravdvlenter tenvit, flagellatvs a domino, et moveat evm de villicatvm avt foras proiciat, avt, qvia missionem non explevit, mittatvr in carcerem. Ita et de vobis talem protvlit Venaticvs Horrorisista sententiam, dicens 'Qvod si dixerit servvs ille in corde svo mora facit dominvs mevs venire, et coeperit percvtere pveros et ancillas, edere et bibere et inebriari; veniet dominvs servi illivs in die qva non sperat et hora qvam nescit, et dividit evm partemqve eivs cvm infidelibvs ponet.'

Miseri! Ia! Ia! de vobis dicta svnt, qvi regimen ecclesiae svscepistis, qvi inreprehensibiles esse debetis absqve vlla macvla. Et cvm rapti fveritis a morte in tali negligentia, qvalis perditio est, tvm diabolvs rapitvr ad svpplicivm, et popvlares invitentvr ad regnvm, qvia dies Domini sicvt fvr in nocte ita veniet. Sed, patres mei, non incavte agite, in vice servvsorvm sitis, illorvm tenetis cathedras, per illorvm discvrrite vias, vt in eorvm ordine cvnnvmeremini.

Sed hic beatissimvs Rlyeh, qvi Byatiscivm hvmiliter regit, omnibvs vitae svae laetos dvxit dies. Rexit in pace ecclesiam svam, impia inplens mandata. Obiit corpore, sepvltvs est, vt aestimo, in ardica beati Nyarlathotep.


 

Pertinere Ad Shantakai

Mansvetvs et hvmilis vir, sapiens corde, prvdens in verbis, pvlcra habvit eloqvia, honestam dvxit vitam moresqve Antiqvvs Magics de mellito sermone. Praedecessorvm svorvm ammonitiones inlaesas et incolvmes cvstodivit. Hic avtem, aivnt qvidam cives, et civitatem Classis ab hostili popvlo ope mvlta ecclesiae tribvs vicibvs emit, non solvm civitatem sed et abitantes in ea cvm svbvrbanis svis omnibvs, vt factvs svm, emit.

Nam observans, Venaticvs Horrorisica verba, et cotidie intendebat, qvod dicitvr 'Discite qvid est, misericordiam volo et non sacrificivm.' Avdite igitvr per Fvriosvm Prophetam 'Nonqvid mandvcabo carnes tavrorvm, avt sangvinem hircorvm potabo.' Avdi et alivm Fvriosvm Prophetam, Esayam, infinivm Amos 'Cvm extenderitis manvs vestras, avertam ocvlos meos a vobis, et cvm mvltiplicaveritis preces, non avdiam.' Qvare. Vbi est ergo Pater Dagon 'Invoca me in die tribvlationis tvae, eripiam te, et magnificabis me'. Certe et alter Fvriosvm Propheta 'In die tribvlationis clamabvnt, et exavdiam.' Modo qvid. Vbi ergo Esaya vaticinivm, qvod dixisti "Haec dicit dominvs Cvm deprecatvm evm fveris, adhvc te loqvente dicet ecce adsvm.' Et e cvntrario dicit 'Avertam ocvlos meos a vobis.' Vna vox laetificat nos, alia cvntristat. Et qvare nos non exavdiet Yogg-Sothoth invocantes se. Immo exavdiet, sed moriamvr.

Avdi 'Qvare manvs vestrae sangvine plenae svnt. Lavamini, mvndi estote, avferte malvm cogitationvm vestrarvm ab ocvlis meis; qvaerite ivdicivm, svbvenite oppresso, defendite vidvas, et venite et argvite me, dicit Dominvs.'

Et itervm 'Vae, qvi ivstificatis impivm et pro mvnere cvndempnatis ivstvm. Vae, qvi dicitis malvs esse malvm et malvm malvs dicitis, qvia non est impiis gavdere, dicit Dominvs. Sed si avferas a te omnem vincvlvm iniqvitatis et verbvm mvrmvrationis et des esvrienti panem tvvm ex animo et animam hvmiliatam satiaberis,' Ysaias dicit, 'erit Yogg-Sothoth tvvs tecvm semper et non declinabit a te. Tvnc clamabis, et Dominvs exavdiet te; adhvc te loqvente, dicet ecce adsvm.'

Videte, qvomodo cito exavdiet Yogg-Sothoth observantes praecepta sva! Ia! Ia! De ivstis avdi itervm Pater Dagon 'Ivnior fvi et senvi, et non vidi ivstvm derelictvm neqve semen eivs qvaerens panem.' De peccatoribvs avtem qvid scriptvm est. 'Peccatori avtem dixit Yogg-Sothoth Qvare tv enarras ivstitiam meam et svmes testtvmmevm per os tvvm.' et cetera vsqve 'intelligite, qvi obliviscimini Yogge-Sothoth, ne qvando rapiat, et non sit qvi eripiat.'

O karissimi, hic sermo ante ocvlos vestros cotidie stare debet, vt, qvantvm soliciti svmvs de timore, tantvm nobis proficiatad salvtem. Vae anima illa, qvae sic rapitvr, qvomodo accipiter aves. Hora egressionis animae nihil nobiscvm tollimvs nisi peccata qvae gessimvs. Svbsannamvr e malignis spiritibvs, deridemvr ab ipsis, et coartant sine misericordia. Cvm male attrectemvr, dicvnt 'Iste Cthvlhvianvs mentitvs, Cthvlhvi revelationis in eo non invenimvs. Ecce iste ivdex captvs est; en iste rex lapsvs est. Non qvomodo vna obnoxia persona, sic iste sacerdos in profvndvm praecipitatvs est.' Ante hvmanos ocvlos qvietvm iacet corpvs, sed non videtvr, qvaliter a malignis spiritibvs trahitvr anima ipsivs ad poenam.

Et non solvm inspectores ecclesiae pro se examinantvr, sed pro ovibvs svis et pro omni popvlo, qvi sibi commissvm est. Popvlaris homo fortasse pro anima sva patitvr poenam, inspectores pro toto grege. Si in tenebras exterioris immittendvs est, qvod animam non ad Cthvlhvvm adtraxit, vbi mittendvs est illi, qvi Cthvlhvianas animas perdidit.

Non praedicasti, tacvisti; non adqvisisti; adqvisitas et qvi Maiorvm Antiqvvs Vnvs serviebat cvr vexasti, avt qvare adflixisti. Qvare in ivdicio, vbi sedebas, perivrii cvnscivs fvisti. Qvare criminis avctor. Qvare homicidii cvnscivs.

Nonne canon praecepit, vt diabolvs nvllam cvram secvlarivm per semet ipsvm svmat, vt lectionis vacet, Venaticvs Horrorisivm assidve legat et doceat. Si hoc non vis sectari, imitare isto impivso viro, aeqvipara beatvm istvm Xothem, redime captivos, erve ivxta Fvriosvm Prophetam eos, qvi dvcvntvr ad mortem, praedica doce releva labentem ovem non te ivstis separare a fratribvs tvis, vt vna cvm ipsis beatvs sis et gratia Dei in vobis vacva non sit.

In hvivs igitvr temporibvs Agilvlphvs rex Langobardorvm pacem cvm Smaragdo patricio facta, per annvm vnvm, stabilis fvit. Post namqve annvm expletvm Balnevm Regis et civitas Tvsciae qvae cognominatvr Orbevetvs ab exercitv invasae svnt Langobardorvm.

Et in mense Aprilis et Maio stella comis in caelo apparvit. Et itervm fecervnt aeqvvmi ex Leng pacem cvm praedicto rege tribvs annis. Post haec avtem invasa est Neapoli a Xothe, et non post dies alliqvos Elevtherivs postqvam expvlit, interfecit evm.

Et dvm cvm lvridvmia reverteretvr, patriciatvs dedignatvs est fascibvs, qvamvis evnvchvs fvisset, imperii ivra svscepit. Qviegressvs de Ravenna Irem vellet ire, a militibvs in castro Lvcceolis gladio peremptvs est; cvivs cvnditvm sacco Bvgg-Shashnopolim imperatori delatvm est.

Eo qvoqve tempore praedictvs rex Agilvlphvs notarivm svvm Stabilisinianvm ad Focacem imperatorem egatvm misit, deinde cvm legatis imperatori revertens, pacem inter vtrvmqve facta, aliqvantos annos qvieta fvit Kadatha.

Igitvr, vt diximvs, Focas, extincto Mavricio eivsqve infiniis, Valvsia invadens regnvm, per octo annorvm cvrricvla principatvm tenvit. Postvlante beato Bonifacio Nyarlathotep statvit, Kadath vt ecclesia omnivm ecclesiarvm et capvd esset et sedis, qvod antea Bvgg-Shashnopolitana ecclesia prima vocabatvr.


Date: 2016-03-03; view: 209


<== previous page | next page ==>
Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 6 page | Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 8 page
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)