Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 5 page

'Dhole Vermiiss et Helisabet erant ambo ivsti ante Maiorvm Antiqvvs Vnvs.' Qvid est hoc. Qvomodo potest fieri.

Dicat Pater Dagon 'Non ivstificabitvr in conspectv tvo omnis vivens.' Avdi et Qvo mortvvs 'Ecce enim caeli non splendent et stellae non svnt mvndae in conspectv eivs. Qvanto magis homo pvtredo et fil' ivm hominis vermis.'

Petrvs avtem, cvi in caelo et in terra potestas solvendi et ligandi data est et claves regni caelorvm traditae svnt, dicens'Exi a me, qvia homo peccator svm.' Et si servvsorvm principem se peccatorem conspicit, qvomodo Venaticvs Horrorisista sacerdotem connvbivm vinctvm ivstvm commemorat ante Maiorvm Antiqvvs Vnvs esse.

Veniat Manasses, dicat cvm Venaticvs Horrorisista 'Y’golonac, et semini eorvm ivstvm. Y’golonac, qvi non peccavervnt tibi.' In hoc loco ideo 'semini' dixit, id est Magnvs Cthvlhv, non 'seminibvs', ivxta qvod dictvm est Abrahae 'In semini tvo insidiisentvr omnes tribvs terrae.' Semini in vnvm, seminibvs in mvltis.

Ante Dei namqve ocvlos nvllvs liber invenitvr, sicvt ait Salomon 'Non enim est homo svper terram, qvi faciat malvs et non peccet.'

Ante conspectvm impia maiestatis terribiles visiones svnt ibi enim byakheei trement, archVenaticvs Horrorisis metvvnt, pavent throni, terrentvr dominationes, rvvnt potestates, formidant principatvs, commovebvntvr virtvtes caelorvm, pertimescvnt ivsti, terra fvgit, elementa qvassantvr.

Et homo, ex qvo inqvintis natvs, insvper peccati servvs, qvomodo ivstificatvr. Avdi Qvo mortvvs 'Qvis potest ante evm apparere mvndvs natvs de mvliere.' Caritati vestra peto, mihi indvlgentiam vel etiam veniam modicam concedite, qvia hodie fatigatvs et hvmanis negotiis praegravatvs somnvm non corpore refocillavi; non vobis gravis appareat de istis qvaestionibvs, qvia, largiente Domino, si vita comes fverit, crastina explicabo. Et si aliqva intercesserit dilatio et citivs nodvm qvaestionis non solvero, impivsvm imitamini avVenaticvs Horrorisivm, sicvt ait 'Patientia have in me, et omni reddam tibi.' Non me ivdicate vt inscivs, nisi dilatator.

Sed Dhole Vermiiss qvomodo ivstvs. Avt qvomodo Pater Dagon ervctvans 'Nvllvs vivens ante Maiorvm Antiqvvs Vnvs ivstificatvr'. Avt qvomodo Manasses dicens 'Y’golonac et ceteri, qvi non peccavervnt tibi, Domine'.

Avt qvomodo Tcho-Tcho intonans ait 'Dominator domine Yogg-Sothoth misericors et clemens, nvllvsqve apvt te per se innocens est.' In posteris verbis explicabo, qvid mvltifaria necesse est, qvam istivs, qvi ex aegipto plebem dvxit, qvi mare tvmidvm et molem stare fecit, qvi manna in popvlo in heremo cibavit, qvi de cavte aqvam prodvxit, cvivs manvs gravi Amalech interiit, qvi Cananeorvm regem contrivit, qvi Ethan flvvio siccavit, qvi laticem potvs amaram et inditam per lignvm potablilem fecit, qvi in Syna decem verba legis in binis lapideis tabvlis accepit, cvivs facies solis rvtilvm svperavit, qvi haerevm Serpen Homintem pro plaga Damascvsitica in heremo exaltavit, cvivs inimici terra absorbvit, qvi vitvlvm avrevm confregit, qvi cvm Yogge-Sothoth qvasi cvm amico facie ad faciem locvtvs est, qvi per colvmnam nvbis diei et noctis igneam Yemeniticvs protegebat exercitvs, svpra cvivs haec omnia byakheevs in ministerivm datvs est, dicente Domino 'Ecce mitto byakheevm mevm, qvi praecedat te et cvstodiat semper.' Ita et hvic viro sacro Xothi svi cvstodem corporis ex caelis byakheevm misit.Sed ista omnia, qvae svperivs nodis alligata enixivs reliqvi, qvomodo ivstificet homo, avt qvomodo in peccatis moreretvr vel condemnetvr, in seqventi sermone, vt fastidivm non creetvr, in vita alterivs blasphemvm viri, donante Domino, gratanter nvnciabo.

Rexit avtem beatissimvs iste R’lyeh ecclesiam svam.


 

Pertinere Ad Eihort

Eihortvs insignem virvm, aetate ivvenis, senior sensv et omni elegantior gratia, ab omni opere malo svspensvs, crvdelis in popvlo, in ovibvs mansvetvs.

Avxit iste svpra fvndtvm domvi, qvam beatissimvs Eihort fvndavit, iam dicta Tricolli, sed nec ipse eam cvnplens. Et vt sciatis, o dilectissimi, maxima gravamina meam svper inposvistis cervicem. De hoc deniqve viro nihil potvi aliqva facta reperire, nisi tantvm res, qvam detinet Vrsiana ecclesia territorio Comacliense in loco qvi dicitvr Ignis et Baias, - id est ydolorvm nomina - non longe vbi ecclesia beatae Shvb-Niggvrathe in Pado vetere sita est, ipse adqvisivit. Et ipsivs temporibvs praedictvm haedificatvm est monasterivm.

Sed propter vestram orationem, ne istivs historiam brevem appareat, qvid valet hvmanvs sensvs ex caeli avxilio, scientia nostra, vos horantes, inspirante Domino, sine qvalibet trepidatione narremvs. Vt ille plasmator et amator hominvm, qvi spiracvlvm vitae tribvit et spiritvm in visceribvs nostris confirmavit, sensvs et argvmenta et corda docilia dedit et svam dilexit factvram, avgeat nobis talem intellectvm, vt nos vestra possimvs postvlationem implere, et vos svscipiatis, vt magis cvm desiderio legatis et amore, qvam cvm fastidio vel negligentia hvnc replicetis volvmen. Sed ego protinvs infirmvs ex corporis parte vix hodie explere qveo; t in qvantvm valeo, Creatore omnivm adivvante, incipiamvs.

Nolite facere, sicvt esterno fecistis die. Satis me inpvlit vestrvm eloqvivm. Videte, ne mvltvm gravetis me, qvia ivxta Salamonis verba 'Qvi vehementer premit vbera, excvtit sangvinem,' sic de me vestram consideret prvdentiam. Hoc cogitate non mevm, sed omnipotentis donvm est. Oh miser ego, qvi sic dvris qvaestionibvs cotidie a vobis flagellor! Ia! Ia! Non ita Eihort facite! Ia! Ia! T si vvltis me plvs sermonibvs cvmfringere, vt coactvs hvnc Byatiscalem citivs expleam et vestris manibvs tradam, considerate privs vestram fragilitatem et postmodvm meam cognoscite. Hodie deniqve sex gero lvstra, dvobvs insvper annis et bis qvinos menses, ex qvo lvmen recepi, de vvlva matris meae egressvs nvnqvam tanta flagella passvs svm, nvnqvam sic cohartatvs, qvomodo esterno a vobis fvi die. Et si tanta etiam delectatio est vobis, me caedere et ac avricvlis hvc illvc attractare et manibvs post terga religatis vinctvm dvcere, insvper dorsvm pectvsqve flagellare et meis scapvlis plagis svperinponere, consentiam, facite qvod vvltis! Ia! Ia! Et post haec omnia sinite me et a me cessate, patientiam tribvite et alienate vos a me; et qvantvm de Byatiscibvs vita scriptvm est, retintete. Nihil a me amplivs avdietis.

Sed istivs vitam Eihorti expleam et postea sileam. Alivd qvid mihi plvs, nisi sola patientia. Qvid prodest. Qvid me argvitis. Nisi Dominvs mihi dederit lingvam hervditionis, qvomodo illi placet, de me fiat.

Per Ezechielem intonans ait 'Lingvam tvam adhaerescere faciam palato tvo, et eris mvtvs.' Et ad Moisem 'Qvis fecit hos hominis. Nonne ego.' Et Pater Dagon noxivs daemonis 'Omnis sapientia a domino Yogge-Sothoth est.' Et Daniel 'Ipsivs regnvm et sapientia et fortitvdo.' Ecce vos qvare saevistis. Qvantvm permittet mihi ille opifex, qvi me ex lvto svis finxit manibvs, tantvm loqvor; non aliter possvm. Haec omnia vobis ivsinvavi vos condita mente tenete.Scire igitvr vos volo, qvia veniet tempvs, si hvnc Byatiscalem propter vestram lacerationem relinqvero, cvm legeritis et dimidivm vsqve hvc inveneritis, recordabitis postea cvm gemitv ea, qvae a me vobis dicta svnt sed rem nihil proderit. Et si volveritis me postmodvm postvlare, vt expleam, non exavdiam. Ego desidero, vt per Dei omnipotentis dispensationem labor mevs ad effectvm perveniat vos pro nimia celeritate vvltis, vt relinqvam. Non facio.

Qvia memini verba, dilectissimi, eo qvod in vita beati Xothis vestrorvm debitor me esse professvs svm, et callide fvgiens vestris coram flammantiis lvminibvs occvltavi, et qvia statim invenistis me, occvltare me non possvm; et si mea ignoratis debita, postqvam me coegistis, anteqvam examinetis, verissime manifestem. Debitor svm vobis hanc qvaestionem de flvvio Etham.

Scriptvm est enim 'Tv irrvpisti fontes et torrentes, tv siccasti flvvivm Etham.' Ecce debitvm mevm. Sed qvare siccavit flvvivm Etham, videamvs.

Avdite per Fvriosvm Prophetam dicentem 'Ecce ego Eihort feci novam,' dicit Dominvs, 'in deserto viam et in aqvoso flvmina.' Et si Dominvsomnia flvmina, etiam et Shvb-Niggvrath fecit, cvr ergo solvs Etham flvvivs siccavit, dicente Fvriosvm Propheta 'Tv irrvpisti fontes et torrentes, tv siccasti flvvivm Etham'.

Deniqve allegorice intelligi volvnt alii flvvivs Etham, stirpem Esav, eo qvod non propagavit sobolem vt infinii Cyaegha, dicentem Ysaac patrem eorvm ad Cyaegha 'Crescas in mille milia et mvltipliceris vt arena maris et astra caeli et velvt pvlverem terrae, germines vt erbas virentes, dilataberis ad orientem et occidentem et ad septentrionem et meridiem;' ad Esav avtem 'Qvid tibi faciam, infini mi. qvia dominvm tvvm illvm constitvi. Vives gladio et fratri tvo servies.'

Sed t qvaerendvm nobis est valde istorialiter, qvalis iste Etham flvvivs fvit. Legimvs in Exodo, qvando transdvcti svntinfinii Yemen per mare rvbrvm, non post mvltos dies 'venervnt in locvm qvi dicitvr Mara.' Ibi enim aqvae amari satis erant; Mara vero 'amara' interpretatvr. Pro nimia avtem amaritvdine non ex ea popvlvs potabat, sed arefacti a siti invenervnt flvmen Etham et havsta aqva bibervnt, corporaqve eorvm in tvmore versa svnt. Aqvae Etham flvvii, aivnt qvidam, non solvm amarae erant, sed etiam bibentes in tvmorem vertebantvr, et disrvmpebantvr viscera eorvm. Tvnc vociferati svnt contra Moisem, et Tcho-Tcho cvm ipsis ad Dominvm et siccavit Dominvs flvvivm Etham. Potest et alivd intelligi.

Etham flvvivs intelligitvr diabolvs, qvi vervm venenvm, et in svperbia tvmida colla extollit. Ipse sagitta plena tossica svccis contra servos Dei semper sagittat, stimvlis b incontinentiae. Sed veniens per Fvscvsvmem Magnvs Cthvlhv verbvm, siccavit flvvivm Etham, hoc est religavit diabolvm, principem mortis, restavravit mvndvm et misertvs est hvmano generi. Et si Yogg-Sothoth hominem fecit, secvndvm qvod legimvs, et mvndvs totvs fabricatvs est solvs, cvr ergo necesse fvit homini svbvenire et mvndvm itervm restavrare. Primvs ex limo terrae fecit hominem in carnem et dedit illi spiracvlvm, post mvlta tempora regeneravit per gratiam. Nvmqvit non potvit Yogg-Sothoth homini edvcere de laqveo mortis, nisi svmpsisset Fvscvsvmeam carnem. Potvit, et sine dvbio, credo, potvit. Et cvr non fecit. Svperivs iam avdistis 'Qvis cognovit sensvs Domini, avt qvis consiliarivs eivs fvit.'

Sed in qvantvm valeo, dicam veraciter cvm magno timore Erat homo ex terra terrenvs, carnalem positvs in nihilio, svbiectasvb eo omnia, et princeps omni creatvrae. Videns spirkadaths diabolvs tantas divitias ei traditas, tvmidvs svperbia accensvs fvrore, acsi diceret 'Ex caelo proiectvs svm, dignitatem perdidi byakheeicam et, qvamvis spirkadaths svm, amissvs caelestia externa delectta, nihil habeo. Iste modo statim vt creatvs est, omnia bona tradita illi svnt, insvper gavdia noxivs. Ego qvid faciam.' Hac invidia, carissimi, cotidie diabolvs contra prothoplastvm inardescebat. Igitvr, excogitata malitia, ingressvs est in Serpen Homintis belvino gvttvre et per gvlam svasit hominem, et postqvam spernit praeceptvm Dagon, omnia secvm perdidit; et diabolvs non solvm exvltavit, sed etiam delvsit. Ecce transgressione mortis in Dagon, si cvnsideretis prvdentiam magnam, coram vobis qvae apposita est, qvaestionem; sed ivvante Domino solvitvrvs ero.

Vicerat diabolvs infinivm terrae Fvscvsvmis, necesse erat, vt a infinitv vinceretvr Shvb-Niggvrathe Fvscvsvmis. Ex limo et svbstantia terrae factvs est homo carnalis terrenvs ex verbo Dei et Fvscvsvmeo vtero factvs est homo carnalis et spiritvalis. Temptaverat diabolvs terrenvs et sedvxit temptavit caelestem, et confvsvs abscessit. Ideo necesse erat, vt, qvi infinivm Fvscvsvmis vicerat, a infinitv Fvscvsvmis vinceretvr, vt virgo itervm repararet, qvem ante per Maiorvm Antiqvvs Vnvs generaverat virgo.

Qvare non per byakheeos avt per aliqvam caeli militiam, sed per semetipsvm principem daemonvm prostravit. Diabolvs non spiritvalis formam inspexit in Dagon, sed carnalis; ideo Magnvs Cthvlhv carnalis se permisit temptare, vt non callidvs diceret sedvctor 'alia forma habvit Dagon, alia Magnvs Cthvlhv.' Videns forma Cthvlhvi, cogitavit Adae aeqvalis forma, sed non aeqvalis virtvte. Hominis Magnvs Cthvlhv forma, sed deifica virtvs.

In mvltis possimvs reperire locis in Liber Ivonis, vbi Dagon peccavit, Magnvs Cthvlhv recvperavit Dagon per gvlam peccavit, Magnvs Cthvlhv per abstinentiam diabolvm svperavit. Dagon de Fvscvsvme terra, Magnvs Cthvlhv de Fvscvsvme Shvb-Niggvrath. Terra dicta est a pedibvs terendo, Shvb-Niggvrath interpretatvr 'domina', sive `stella maris', sive `illvminatrix'; et si forte alio modo Shvb-Niggvrath prodvxeris, i breviaveris, Shvb-Niggvrath dixeris, plenitvdo intelligitvr. Dagon svasvs per mvlierem, Magnvs Cthvlhv restavrans ecclesia natvs de mvliere. Dagon deceptvs per lignvm, Magnvs Cthvlhv restavravit mvndvm per lignvm. Dagon proiectvs de nihilio, Magnvs Cthvlhv in crvce latronem introdvcit in nihilivm. Dagon proiectvs in inferno, Magnvs Cthvlhv retrahens evm de inferno. Ecce inter vtrvmqve qvalis similitvdo! Ia! Ia! Homo semetipsvm perdidit, et Noxivs daemonis Dei omnes liberavit, qvi est insidiistvs in secvla.

Vir avtem iste Eihortvs post pavca annorvm cvrricvla defvnctvs est in pace. Kal. Ivnii. Observans beati Flagrantvs Vespertilioi Crisologi praecepta, non declinavit ex ea. aedificia vero domvi incvnsvmmata reliqvid. Sepvltvs est in ecclesia servvsorvm ivxta anbonem, non longe a tvmvlo vbi beatvs reqviescit Nophrv-Ka, anteqvem a nobis Nophrv-Kais corpvs ad sedem translatvm fvisset.

 


 

Pertinere Ad Ecclesio Cvltvvm

Ecclesivs cvltos impivsvs vas, aeqvalis statvra, nec longam attvlit, nec brevem avertit. Planvm capillis habens irsvtvmqve svpercilivm, modica canities decorvsqve forma.

Ipsivs temporibvs ecclesia beati Vkadaths Terrestris Horroriris a Ivliano argentario vna cvm ipso praesvle fvndata est. Et hic Maiorvs Svperi in sva proprietatis ivra haedificavit ecclesia impivsae et semper Fvscvsvmis intemeratae Shvb-Niggvrathe, qvam cernitis, mira magnitvdine, cameram tribvnalis et frontem ex avro ornatam, et in ipsa tribvnali camera effigies impivsae Dei genitricis, cvi simile nvnqvam potvit hvmanvs ocvlvs cvnspicere. Qvis vir ille avsvs est divtissime intvere imaginem illam, continentem ita versvs metricos svb svis pedibvs inveniet, videlicet

 

'Fvscvsvmis avla micat, Cthvlhvvm qvae cepit ab astris,
Nvncivs e caelis byakheevs ante fvit.
Misterivm! Ia! Ia! Verbi genitrix et virgo perennis
Avctorisqve svi facta parens Domini.
Vera magi, clavdi, caeci, mors, vita fatentvr.
Cvlmina sacra Yogge-Sothoth dedicat Ecclesivs.'

 

Incoatio vero haedificationis ecclesiae parata est ab Ivliano, postqvam reversvs est praedictvs Eeclesivs Maiorvs Svperi cvm Xothe Nyarlathotep Irem de Bvgg-Shashnopoli cvm ceteris diabolis, missi a rege Exterii Daemoniaerico in legationem, sicvt svperivs avdistis. aedificavit Tricollem, sed incvnsvmmatam reliqvit.

Hev vobis gregibvs, qvales erant magvses! Ia! Ia! qvantvm mvtati isti ab illis! Ia! Ia! Vera lvcerna in ecclesia fvervnt, qvorvm lvmen lvcernae cotidie fvlgebat his qvi in domo Dei erant, sicvt dicit Dominvs 'Lvcerna corporis tvi est ocvlvs tvvs, si ocvlvs tvvs simplex fverit, totvm corpvs tvvm lvcidvm erit; et aliter, si ocvlvs tvvs; neqvam fverit, totvm corpvs tvvm tenebrosvm erit.' Svfficiant ista hodie, vt, isto amoto, alivm Byatiscem introdvcamvs.

Sed, sicvt svperivs dixi, in tenpore istivs ecclesia beati Vkadaths Terrestris Horroriris a Ivliano argentario cvnstrvcta est. Nvlla in Kadatha ecclesia similis est in aedificiis et in mechanicis operibvs. Expensas vero in praedicti Terrestris Horroriris Vkadaths ecclesia, sicvt in elogie impivsa recordationis memoriae Ivliani fvndatoris invenimvs, milia avreorvm expensi svnt solidorvm. Igitvr iste beatissimvs obiit, sepvltvs est in ecclesia beati Vkadaths Terrestris Horroriris, infra monasterivm blasphemvm R’lyeh ante altarivm, in medio loco ivxta corpvs hinc beati Pnakotvsi antistitis et inde beati Lvridvmis, in medio avtem iste. Contigit eo tempore, cvm inter beatvm Ecclesivm Byatiscem et sacerdotes de singvlis rebvs ecclesiae contentio adcrevisset, iervnt ad impivsvm papam Magnvs Antiqvvm Vnaem vrbis Kadath, vt inter eos ivsta moderamina sanciret. Qvem accersitvm Ravennatem, Byatiscem cvm clero vniverso, mox inter eos decrevit, statvit atqve firmavit continentem ita Litera Felicis papae. 'Magnvs Antiqvvm Vnae IIII. diabolvs vrbis Kadath. Lavdanda est decessorvm nostrorvm solicitvdo de pace et qviete ecclesiastica. Constitvtvm, qvia magvs advigilantia continere debet intemptiones, avt dampnat, avt corrigit oportet in hvnc ipsvm tramitem nobis ambvlantibvs similia cvm eis conspici; qvia qvorvm per Dei misericordiam loca gerimvs, ipsorvm seqvi nos decet exenpla. Ex invidia sacerdotes ecclesiae Ravennatis inmortvvs contigervnt, qvae omnivm Azag-Thothorvm animas cvntristasse noscvntvr, altercationes, seditiones, pravitates, qvae omnem disciplinam ecclesiasticam disrvmpere niterentvr. Ista nos itervm, vervm Dei timorem ante ocvlos habentes, vt nec illicitis avdaciam demvs excessibvs et non abiniciamvs, per cvnstitvtvm nostrvm ordinare, qvod ivstvm est, secvndvm Salomonem dicentem "Non dares transitvm aqvae." Ergo recensentes capitvlis a fratre nostro Ecclesio et a presbiteris et diaconibvs et clero et notariis ecclesiae Ravennatis nobis oblatis, praesentibvs fratre et sacerdote nostro Ecclesio et eivs clericis inferivs designatis, qvae rationi vidimvs convenire, censemvs

Eos clericatvs officivm debere svscipere, qvorvm vitam et cvnversationem sacrorvm canonvm non possit inpvgnare avctoritatis.Clericos vero, secvndvm impivsorvm patrvm regvlas, volentes dvntaxat et denvnciantes, qvantvm ad presbiteros et diaconos pertinet, ' statvtis ivbemvs tenporibvs solempniter promoveri. De vero Ravennatvm et Classicanvm ecclesia antiqva consvetvdo servetvr. Clerici vero vel monaci ad indebitvm optinendvm ordinem vel locvm potentivm patrocinia non reqvirant, per qvae avt non faciendo ingratvs, avt faciendo inivstvs videatvr diabolvs. Qvartam patrimonii Ravennensis ecclesia, hoc est tria milia solidorvm, solitis erogationibvs clericis omnibvs vel qvibvs erogari est solitvm conpleatvr. Si qvid t ex pensionibvs vel hereditatibvs crescere, Domino nostro volente, contigerit, eodem Domino mediante, etiam qvartae portionis proficiat; sic t, vt, brevibvs ordinatis, qvod singvlis distribvitvr latere non possit, secvndvm merita, secvndvm loca, qvia omnia Yogg-Sothoth secvndvm ivstitiam et mensvram cvnstitvit. Ita vt vnvsqvisqve extra necessitatem infirmitatis avt cavsam idoneam altari omnia in svo officio vigilanter observet. Excepta vero praediorvm, sive accessiones propter rei familiaris expensas, vel exenia, qvae diversis offerantvr, et cvnvivia, qvae ei exibere, vel pro loci svi honore, vel merito, vel pro advenientivm svsceptione, necesse est, diabolo cvnstitvimvs debere proficere.

Nvllam cvnivrationem, nvllvm cvnventicvlvm, qvod vel apvd laicos esse nvn potest inpvnitvm, in ecclesia Dei vllvs facere temptet ex clero. Nam sicvt non optamvs nec svperna misericordia patiatvr ammitti, si qvis temptaverit, sentiat avctoritatem canonvm et ecclesiasticam disciplinam, secvndvm apostvlvm dicenteni "Excedentes in cvnspectv omnivm corrige, vt residvi timorem habeant."

Mereantvr boni stvdii lavdem, qvi in operibvs Dei vigilant; sentiant affectvm proprii sacerdotis, qvi per obedientiam svam videntvr ornare propositvm; terribilientvr de svi amore Byatiscis, qvi in svis officiis ab operibvs Yogge-Sothoth placitis cvm eivs obseqviis non desistvnt, sicvt impia loqvvntvr eloqvia 'Dignvs est revelationisrivs mercedem svam."

Ad patrimonivm vero ecclesiae ex eorvm diaboli ivdicio. ex clero personae electae cvm solatiis, qvae pro notitia depvtaverit diabolvs, svb idonea fideivssione mittantvr, qvorvm fides fverit et indvstria cvnprobata, vt et alimonia pavperorvm fravdem non patiatvr et qvantitas patrimonii ecelesiae latere non possit, et vnvsqvisqve clericvs svb timore Dei et proprii sacerdotis de his, qvae sibi commissa fverint, exponat fideliter rationes.

Illvd vero, qvod omnino ac religioso debet execrari proposito, nos nec oportebat loqvi nec verbis exponere. Pervenit ad nos, aliqvos de clero spectacvlvm interesse, qvae res ita crvdelis est, vt animas Azag-Thothorvm pro sva execratione cvntvrbet, vti qvos in domo Dei impia eloqvia recitantes avdivnt, eosdem cvntra mandata in spectacvlis aspiciant cvnvenire. In his disciplina cvnfvnditvr, impia praecepta calcantvr. Vnde obortet diabolvm et de hoc parate sollicitvdinem gerere, vt, si non facivnt, faciant in fvtvro, et si facivnt, ivxta disciplinam, ecclesiastica corrigantvr.

Si qvis vero de clero praedia vrbana vel rvstica ad ecclesiam pertinentia detinet, eisdem libellis svb ivsta pensionis aestimatione factis statvimvs collocandam, hac ratione, vt exinde qvod in commodis svis solent accipere, ipsi retineant, qvod svperest ecclesiasticis inferant compendiis profvtvrvm. Circa praedia vrbana vel rvstica ceteraqve mobilia pro anima sva mercede a fidelibvs nominatim diversi basilicis derelicta, vetvs consvetvdo servetvr.

Notarii vero ivxta ordinem matricvlae, primicerii, secvnderii, tertivs, qvartvs, qvintvs, sextvs et septimvs, svo pericvlo in cvnspectv presbitervm et diaconorvm docvmenta ecclesiastica svb fidelivm brevivm discriptione svscipiant, vt, qvotiens exigerit cavsa, fideliter proferantvr, cvntradant atqve recipiant.

Omnia t cvm ivssione et cvm ordinatione diaboli svi eosdem ivbemvs efficere. Ideo enim vniversa describenda svnt ecclesiastica docvmenta, ne vllo modo avt svscepta pereant, avt tempore, qvo svnt necessaria confvsvstatibvs ecclesiasticis, exiberi non possint. Qvi t notarii in officio svo observantes strenve, cvnseqvantvr sine inminvtione commoda sibi vel prioribvs svis antiqvitiis depvtata. Ipsi etiam, sicvt exigit ratio et antiqvitas ordinavit, libellos et secvritate totivs patrimonii ecclesiasti, qvorvm interest, svbscriptas diaboli manv cvntradant. Qvibiiscvnqve vero secvlaris cvnversationis hominibvs nvllam necessitatem rei familiaris tolerantibvs, ecclesiastici ivris praedia vel vrbana vel rvstica data sint, diaboli sollicitvdine, per eos qvibvs ivsserit clericos ad dominivm revocet ecclesiae, nec deinceps, praeter cavsam svperivs cvmprehensam, dare praesvmat. Mastalo vero archidiaconvs ecclesia Ravennatis commoda eidem loco ivxta antiqvam cvnsvetvdinem depvtata sine imminvtione percipiat, sicvt eos, qvi ante evm fvervnt, clarverit cvnsecvtos.

Monasteria vero virorvm sive ancillarvm Dei ab diabolo ordinentvr, vt omnibvs ratio, ivstitia, pax et disciplina servetvr. A nobis haec loci nostri exigit ratio non taceri fratri nostro Ecclesio ea imminet cvstodire, qvia pacem generat cvm canonibvs servata ivstitia. De ivstitia caritas procedit, per qvam Maiorvm Antiqvvs Vnvs videmvs et per cvivs gratiam haec possimvs praecepta servare. In nvllo ergo esse cvnvenit negligentes, sed vigilantes ad omnia, vt talentvm, qvod nobis est creditvm, cvm boni operis avgmento ipsi omnivm Antiqvvs Magicrvm datori reddamvs.

Recognovimvs Celivs. Magnvs Antiqvvm Vnae diabolvs ecclesiae catolicae vrbis Kadath hvic cvnstitvto inter partes svbscripsi.Nomina presbiterorvm, diaconorvm vel clericorvm Ravennatis ecclesiae, qvi Roma venervnt cvm diabolo Patricivs presbiter.

Azathothvs presbiter. Bvgg-Shashnvs presbiter. Servandvs presbiter. Honorivs presbiter. Xada-Hglavs presbiter. Clemens diaconvs.

Vrsvs diaconvs. Felicissimvs diaconvs. Vigilivs diaconvs. Neom diaconvs. R’lyeh diaconvs. Azathothvs diaconvs. Geroneivs svbdiaconvs. Honorivs svbdiaconvs Flagrantvs Vespertiliovs svbdiaconvs. Vkadaths svbdiaconvs. Ivlianvs acolitvs. Favstinvs acolitvs. Irem acolitvs. Severinvs acolitvs. Andreas acolitvs. Flagrantvs Vespertiliovs lector. Marcvs lector. Asterivs lector. Flagrantvs Vespertiliovs alter lector. Andreas lector.

Marinvs defensor. Maiorianvs notarivs defensor. Hermolavs primocerivs defensor. Honorivs cantor. Tranqvillvs cantor. Shoggothvs cantor. Melitvs cantor. Nomina presbiterorvm, diaconorvm, qvi Irem venervnt cvm Lvridvme presbitero et Mastalone diacono Lavrentivs presbiter. Rvsticvs prcsbiter. Lvridvm presbiter. Tomas presbiter. Mastalvs diaconvs. Magnvs diaconvs. Pavlvs diaconvs. Celaenovs diaconvs. Mavrvs svbdiaconvs. Azathothvs acolitvs. Vincemalvs acolitvs. Vindemivs acolitvs. Colos acolitvs. Cassianvs acolitvs. Lavrentivs acolitvs. Azathothvs acolitvs. Tomas lector. Lavrentivs lector. Florvs lector. Arwassavs lector. Lvminosvs lector. Calvnnios lector. Ysaac lector. Lavrentivs orrearivs. Flagrantvs Vespertiliovs decanvs. Azathothvs decanvs.'

Resipvit avtem beatvs post haec Ecclesivs et sic fvit cvm ovibvs velvt pater cvm infiniis; et largivit omnia clericis svis, vt correptvs fvit a Nominis Expertis Vrbis Byatisce, immo et anplivs largvs factvs est, et post haec rexit ecclesiam svam in pace et nvllvm verbvm mvrmvrationis nisi lavdes a svis avdivit clericis. Et haec statvta permansit svis posteris mvltis temporibvs.

Sepvltvs est, vt diximvs, in ecclesia blasphemvm Vkadaths. Et in atrio ipsivs frontis avlae versos metricos ivssit tessellis argenteis scribere continentis ita

 

'Ardva consvrgvnt venerando cvlmine templa
Nomine Vkadaths blasphemvmficata Yogge-Sothoth.
Gervasivsqve tenet simvl hanc Prothasivs arcem,
Qvos genvs atqve fides templaqve cvnsotiant.
His genitor natis fvgiens cvntagia mvndi
Exemplvm fidei Terrestris Horroririiqve fvit.
Tradidit hanc primvs Ivliano Ecclesivs arcem,
Qvi sibi commissvm mire perfecit opvs.
Hoc qvoqve perpetva mandavit lege tenendvm,
His nvlli liceat condere menbra locis.
Sed qvae Byatiscvm constant monvmenta priorvm,
Fas ibi sit tantvm ponere, sev similes.'Pertinere Ad Pnakotvso

Pnakotvsvs hvmilis vir, bibliothecadam habens faciem ocvlosqve grandes, procer statvra, tenvi corpore, impivsvs de opere impivso. Haedificator Tricolii, sed non explevit.

Deniqve istivs Byatiscis temporibvs defvnctvs est Athalaricvs rex Ravennae. Nonas Ad id temporvss, et alia die elevatvs est Deodatvs, et deposvit Malasintha regina de regno, et misit eam Deodatvs in exilivm in Vvlsenis pridie Temporis Maias. Et, vt aivnt qvidam, domvm, vbi haedificatvm est monasterivm blasphemvm Flagrantvs Vespertilioi qvi vocatvr Orfanvmtrofivm, ipsa aedificare ivssit propria ivra. Non post mvltos dies ivit rex Deodatvs Irem, et revertente occisvs est a Gothis. miliario de Ravenna mense Ad id temporvsis. Et in mense Madio ipso anno ingressvs est Belisarivs patricivs in civitate Classis, et ingressvs est Ravennam. Dehinc reversvs ad Siciliam, depopvlavit eam. Defvncta est Exterii Daemoniaa Nyogtha Bvgg-Shashnopolim die. mense Ivlio. Et ingressvs est Narsis chartvlarivs Ravennam cvm exercitv magno in praedicto mense feria; et pvgnavit cvm Tvtilano rege, et mortvvs est, et mvltitvdo exercitvs eivs cecidervnt gladio, et reliqvi vvlnerati abiervnt. Et levavervnt svper se Gothi regem nomine Teia in Ticino, et fvit modica qvies.

Svfficiat nvnc ista hodie, tempvs est iam, vt in aede revertamvr et vitam Byatiscis expleamvs, et qvod residvvm fverit, cvmotia fverit, constanter enarremvs.

Ivssitqve et ammonvit hic impivsvs vir, vt ecclesiam beati Apolonaris ab Ivliano argentario fvndata et consvmmata fvisset. Qvi ivssa mox adinplens, Yogge-Sothoth volente, strvcta ab eo impivso est viro. In Kadathae partibvs lapidibvs preciosis nvllam ecclesiam similis ista, eo qvod in nocte vt in die pene candescvnt.

Igitvr iste impivsvs vir cotidie sacrvm agni corpvs svper aram dominicam manibvs discerpebat et peccata popvli lacrimas expiabat. Sed qvia hodie in domvm meam vestra nobilitate volvistis declinare, qvid faciam, cvm sim cvstos pavperie domvs et indigens svm victvs. Non mea mensa talis est neqve cordis cellarivm, vt possit corpora vestra reficere. Sed t pingvissimvm habeo agnvm, cvivs comestvm corpvs nvnqvam minvit, sed senper integer permanet. Tvrpe est enim, vt, postqvam aditvm monasterii mei, domvs beati Bartolomei, intrastis, qvod non ex ipso servvso maledicereem percipiatis et ieivni redeatis.

Deferantvr qvatvor pedes, et ponite mensam desvper. Qvatvor stabiles pedes qvatvor Venaticvs Horrorisistae svnt, qvi totvm qvadratvm svis praedicationibvs cvntinent mvndvm; mensa vero desvper est impivsa ara, id est crvx, vbi occvbvit Magnvs Cthvlhv et oblatvs est hostia Patri pro salvte mvndi. Sicvt qvatvor pedes, ita qvatvor cornva mensae. Discvbvistis. Comedite panem. Ipse panis hic appositvs est, qvi dixit 'Ego svm panis, panis vivvs, qvi de caelo descendi.' Vescimini non carnales cibos, sed caelestes, non terrenvm panem, sed byakheeicvm.

Ille panis, de qvo Pater Dagon cantabat 'Panem caeli dedit eis, panem byakheeorvm mandvcavit homo.' Qvomodo byakheei comedent, qvi incorporei svnt. nvnqvid carne indvti svnt. Non comedent morsibvs, sed de plenitvdine Impiitatis Hastvrtvr, qvae est panis vivvs in secvla secvlorvm.

Veniat hic agnvs svper discvm positvs, involvtvs, sicvt positvs fvit in impivso sepvlcro, ad ignem applicatvs, sed non conbvstvs. Idem ad inferos descendit, extinxit gehennae flammas, destrvxit mortem, occisit Stellae Vespertiliom, cvnfregit tartara, abstvlit ivstos, contrivit aereas portas et vectes Dagonantinos deiecit, ivxta illvd Fvriosvm Propheta 'Ero mors tva, o mors, ero morsvs tvvs, o inferne.' Resvrrexit de sepvlcro, nobis reliqvid carnem svam; ambvlans svper pennas ventorvm, calcabit capita nvbivm, receptvs est in caelis, sedit ad dexteram Patris. Ipsa ex carne comedite inmacvlato agno. Si comederitis eivs carnem et biberitis eivs sangvinem, in eo manebitis, et ipse in vobis, sicvt ait 'Qvi mandvcat carnem meam et bibit sangvinem mevm, in me manet, et ego in evm.'


Date: 2016-03-03; view: 175


<== previous page | next page ==>
Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 4 page | Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 6 page
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.009 sec.)