Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


KONGRES STANÓW ZJEDNOCZONYCH

KONSTYTUCJA STANOW ZJEDNOCZONYCH

1. Która z obowiązujących konstytucji została napisana przed konstytucją Stanów Zjednoczonych?

2. Jakie cechy konstytucji amerykańskiej zadecydowały o jej trwałości? Ogólnikowość, syntetyczność jej postanowień, umożliwiająca ich różnorodną

3. Czy James Madison, czwarty prezydent USA był jednym z Ojców Konstytucji amerykańskiej? Tak

4. Z doświadczeń jakiego kraju korzystano konstruując rozwiązania ustrojowe w USA? W.B

5. Wskaż elementy składowe konstytucji USA? Wstęp, 7 art., 27 poprawek

6. Który z artykułów konstytucji USA dotyczy prezydenta? 2 art.

7. Co to jest tzw. Deklaracja Praw uchwalona w 1789? Podstawowy katalog praw i wolności obywateli

8. Proszę wskazać źródło prawa do posiadania i noszenia broni w USA? Konstytucja 2 oprawka

9. Proszę wskazać źródło prawa do wolności słowa w USA? Konstytucja 1 poprawka

KONGRES STANÓW ZJEDNOCZONYCH

1. Ilu członków liczy Kongres USA? 535

2. senatorów reprezentuje najludniejszy stan USA, czyli Kalifornię? 2

3. Czy w Izbie Reprezentantów tylu samo przedstawicieli ma stan Nowy York z ponad 19 mln ludności i stan Rhone Island z ponad 1 mln ludności? Odpowiedź uzasadnij. Każdy stan ma 1 przedstawiciela, a pozostałe proporcjonalne do liczby ludności

4. Czy Teksas z ponad 26 mln mieszkańców posiada więcej przedstawicieli w Senacie niż ponad 0.5 mln Wyoming? Nie

5. Mazie Hinoro jest senatorem, a Rob Andrews jest członkiem Izby Reprezentantów. Czyja kadencja jest dłuższa? Odpowiedź uzasadnij.6 lat-senator, I.R= 2 lata

6. Wskaż kogo/co reprezentuje Mark Kirk, republikański senator z Illinois? Stan

7. Dlaczego wybory do Kongresu nie odbędą się 1 lipca 2013 r.?

8. Czy pan Adam Smith, 35-letni obywatel USA, urodzony w Teksasie, który od roku mieszka z rodziną i 5 dzieci w Nowym Yorku może kandydować do Senatu jako reprezentant Nowego Yorku? Odpowiedź uzasadnij. Nie , kandydaci muszą żyć w stanie >=9 lat

9. Czy pani Samantha King, 25-letnia absolwentka Harvardu, obywatelka brytyjska, mieszkająca od 7 lat w USA może kandydować do Izby Reprezentantów? Odpowiedź uzasadnij. Nie, inne obywatelstwo

10. Paul Rothman i Yasmine Mendez ubiegają się o mandat do Izby Reprezentantów z tego samego okręgu w stanie Nowy Meksyk, czy obydwoje mogą uzyskać mandat? Odpowiedź uzasadnij. Nie, wybrany ten który otrzyma więcej głosów

11. Jesteś asystentem Kirsten Gillibrand, senator z Nowego Yorku. Czy możesz zaplanować szefowej spotkanie z burmistrzem Nowego Yorku na 3 stycznia 2014 r. Odpowiedź uzasadnij.12. Kto pełni funkcję speakera w Izbie Reprezentantów, republikanin John Boehner czy demokratka Nancy Pelosi, jeżeli w ostatnich wyborach partia republikańska zdobyła więcej mandatów. Większość

13. Czy republikanie mając przewagę w Izbie Reprezentantów mogą blokować projekty ustaw proponowane przez prezydenta Obamę, demokratę? Odpowiedź uzasadnij.

14. Kiedy możemy spotkać w Senacie USA pro tempore? Przy nieobecności wiceprezydenta

15. Co można zrobić w przypadku wystąpienia równowagi głosów w Senacie? Wziąć pod uwagę glos wiceprezydenta.

16. Ile whipów jest w Kongresie amerykańskim? Odpowiedź uzasadnij. 4

17. Czy w kongresie USA jest dyscyplina partyjna? nie

18. Wskaż nazwę/nazwy oraz zadania komisji Kongresu w skład której/których wchodzi/ą członkowie obu izb. Komisje uzgadniające

19. Czy Kongres USA może wypowiedzieć wojnę? tak


Date: 2016-01-14; view: 679


<== previous page | next page ==>
Do you know how and why the English and Russian languages have changed over the years? | Listen again and fill in the blanks, please
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)