Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


CHRONOLOGIA Ważniejsze daty.

Pytanie (1910) Czy mamy uważać za ważne i potrzebne zwracać uwagę na inne daty oprócz 1874, 1878, 1881 lub 1914 ? Czy rok 1911 ma się w tym liczyć ?

Odpowiedź Jestem rad, że zostało podane to pytanie. Możecie zauważyć, że w moim piśmie i nauce jestem ostrożny i nie wymieniani innych dat jak te. O innych datach ja nic nie wiem.

W trzecim tomie W.P.Św. jest podana myśl, ale jedynie jako sugestia, że w Piramidzie (a nie w Słowie Bożym) jest pewien wymiar, który wskazuje na rok 1910 lub 1911, lecz nie mówimy, iż ma to jakiekolwiek aktualne znaczenie, jedynie była podana myśl. Nie możemy przewidywać, lub mówić rzeczy jakoby coś miało się stać, ponieważ nie wiemy, przynajmniej ja nie wiem i nie myślę, że ktokolwiek inny wie. Moją radą jest, by iść za przykładem Apostoła, który mówi: mówimy te rzeczy, o których wiemy. Nie dobrze jest mówić o rzeczach, o których nie wie. Możliwe, że za jakiś czas może chciałbyś by było inaczej; rok 1914 jest czasem, w którym "Czasy Pogan" się kończą. Co to znaczy? Ja nie wiem, lecz myślę, że jeżeli Pan Bóg dozwoli, w ogólnym znaczeniu tego słowa, aby rzeczy wzięły swój bieg, to, jak Apostoł mówi, z powodu sprzeczek >54< i walk rozpalą się ludzkie namiętności. Spodziewam się, że na ludzi przyjdzie czas wielkiego ucisku, o którym Biblia zaznacza, iż ma się rozpocząć około października 1914 roku, lecz ja myślę moi drodzy przyjaciele, że ważniejszą rzeczą jest mówić ludziom o dobrych rzeczach, aniżeli o czasie ucisku. Biedni ludzie, którzy się znajdą w tym ucisku, będą mieli dosyć biedy wtedy. Ja mam dosyć teraz, także i wy go macie. Pismo Święte mówi, że przez wiele ucisków mamy wejść do Królestwa, a jeżeli pilnujemy swoich obowiązków, to będziemy mieli nasz czas tak zajęty, że nie będzie czasu mówić o ucisku. Świat nie odniesie żadnej z tego korzyści, choćbyśmy mu o tym mówili. Nie chcemy straszyć nikogo. Widzimy złe skutki, jakie wynikły z powodu strachów religijnych. Mówiąc ludziom, że zbliża się burza, można zarazem zaznaczyć, iż Bóg wyprowadzi z tego dla ludzi błogosławieństwo i radujemy się, iż przychodzą dla świata te czasy ochłody. Mówcie ludziom o odpoczynku, jaki się zbliża, świat ma dosyć utrapienia i nie radziłbym nikomu wspominać wiele o ucisku.Mamy na myśli jednego brata, który miał wielką wyobraźnię i żonie swojej opowiadał o tym ucisku, jakoby już był, nawet wymieniał różne szczegóły: ile beczka mąki będzie kosztowała, itp. i tak ją wystraszył, że biedna kobieta prawie obawiała się Prawdy. Wywarłby on o wiele lepszy skutek, gdyby jej mówił o tym w ten sposób: Pomimo, że czas ucisku nadchodzi, to jednak o tych co są Pańscy, On mieć będzie staranie itp. Ja mam bardzo małe zaufanie do strachów religijnych, one wcale dobrze nie oddziałują na ludzi.

Jeszcze inna rzecz, gdy się już o tym mówi. Chociaż to nie należy do pytania, ale ma z tym łączność. Jak wiele pielgrzymi i inni bracia powinni opowiadać o bracie Russellu? Na to odpowiadam, że nie powinni wcale głosić. Jest wiele innych rzeczy do głoszenia, a jak Apostoł się wyraża: Głosimy Chrystusa. Brat Russell jest rad, iż Pan użył go jako palce wskazujące właściwą drogę dla waszych oczu, że możecie widzieć cudowne rzeczy w Słowie Bożym, lecz to nie jest brat Russell, ale Pan, który go używa. Nie tablicę wskazującą, ile jest mil do następnego miasta powinno się cenić, ale tego, który ową tablicę tam postawił. Przeto radzę, ażebyście przy badaniu Pisma Świętego nie wyszukiwali, co ono mówi o bracie Russellu, ale szukali rzeczy o onym Chwalebnym, którego wszyscy czcimy. Już piętnaście lat temu wypowiedzieliśmy i stosowaliśmy to zdanie. Pamiętacie jak Janowi, gdy były pokazywane różne rzeczy przez anioła, jak on upadł do nóg anioła, by oddać mu cześć, na to anioł odpowiedział: Patrz abyś tego nie czynił; bom jest współsługa twój i braci twoich proroków i tych, co chowają słowa księgi tej; Bogu się kłaniaj.

To jest właściwa myśl, lecz w tym kierunku ludzie są skłonni i zachodzi niebezpieczeństwo czczenia stworzenie, lub narzędzie, raczej niż Stwórcę, który używa narzędzie. Nie błądźmy. Ja bym nie chciał, ażeby ktoś miał w ten sposób błądzić. >55< 76

 


Date: 2016-01-14; view: 594


<== previous page | next page ==>
CHRONOLOGIA Zamknięte drzwi. | CHRONOLOGIA Pieczętowanie Świętych w roku 1914.
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)