Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


ADORACJA PRZY BOŻYM GROBIE dzieci

Śpiew;
„Kiedyś o Jezu chodził po świecie...”

DZ; PANIE JEZU, przyszły do Ciebie dzieci naszej parafii,
Pragniemy być blisko Ciebie, mówić, śpiewać na Twoją chwałę.
My wiemy, że wiele cierpiałeś. Za nas swe życie oddałeś.
na Górze Kalwarii wysoko rozpięty.
Chylimy swe głowy przed Twym Krzyżem Świętym.

WIERSZ:
Jezu Chryste, dobry Panie,
Dzisiaj Twoje pogrzebanie.
W ciemnym grobie składają Twe Ciało,
Które za nas na Krzyżu wisiało.

Płaczą rzewnie Aniołowie,
Płacze Matka i uczniowie,
Że już serce bić przestało,
Które tak ludzi ukochało.

I my dzisiaj zapłaczemy,
Bo Cię Jezu miłujemy.
Daruj wszystkie ludzkie złości.
Niech Ci nikt więcej nie czyni przykrości.

Dzisiaj stojąc przy Twym grobie,
Przyrzekamy wszyscy Tobie,
Że Cię kochać będziemy serdecznie,
Teraz i na wieki wiecznie.

ŚPIEW;

PODZIĘKOWANIE;

- Dziękujemy Panie Jezu, za to że żyjemy i jesteśmy zdrowi
Dziękujemy Panie Jezu...
- Dziękujemy za naszych Rodziców, siostry i braci i rodziny
- Za Kościół święty...
Dziękujemy Panie Jezu
- Za naszych Księży i Siostry Zakonne
- Za miłość i dobroć Twą
- Że Jesteś wśród nas obecny w NAJŚW. SAKRAMENCIE
- Dziękujemy Ci Boże żeś nas stworzył

ŚPIEW;
PRZEPROSZENIE;

- Przepraszamy Panie Jezu, żeśmy nieraz byli niegrzeczni
Przepraszamy Panie Jezu
- Żeśmy się czasem do Ciebie nie modlili
- Żeśmy kiedyś kogoś uderzyli
- Ze ktoś się gniewał może płakał na nas
- Za to żeśmy Rodziców kłamali
- Za to żeśmy Ciebie nie bardzo kochali
- Za wszystkie grzechy wszystkich ludzi
Przepraszamy Panie Jezu

Wierzymy mocno że nam przebaczysz,
Bo w nasze serca Panie Jezu patrzysz.
I kiedy tylko szczery żal zobaczysz,
Chętnie przebaczysz!

Panie Jezu nasz kochany,
Wszechmogący Wielki Boże,
Prośby nasze Ci składamy
W serc pokorze!
Przyjąć chciej nasze błaganie
A gdy taka wola Twoja,
O co wszyscy Cię prosimy,
Niech się stanie....

ŚPIEW;

PROŚBY;
- O zdrowie dla nas, naszych rodziców i rodzin
Prosimy Cię Panie Jezu
- O naszą miłość do Ciebie i ludzi
- O pokuj na świecie
- O miłosierdzie dla chorych i cierpliwość
- O chleb dla głodujących dzieci i wszystkich ludzi
- O zgodę i miłość w naszych rodzinach
- O błogosławieństwo dla Ojca św.
- O błogosławieństwo Twoje na każdy dzień.
Prosimy Cię panie JezuWIERSZ;

Klęczę przed grobem Pana Jezusa,
Widok Jego Ciała , bardzo mnie wzrusza
Zamknięte oczy to grozę budzi
Przecież z miłością patrzyły na ludzi.

Martwe leżą ręce, święte dostojeństwem.
Nimi lud wzbogacał, Swym błogosławieństwem.
Żal mi najbardziej , że zamknięta mowa
Że nie będzie głosić już Bożego słowa.

Klęczę przed Grobem Pana Jezusa,
I patrzę na Jego już martwe Ciało.
Lecz moje serce nadal się wzrusza,
Gdy wspomni, jak ono na Krzyżu bardzo cierpiało.

ŚPIEW;

Wisiał na Krzyżu Jezus kochany,
Takie ma straszne i bolesne rany.
A mnie w serduszku ściska głęboko
I łza sama napełniła mi oko.

Wiemy, że to grzechy nasze sprawiły,
Wiemy że to złości nasze uczyniły,
Dlatego klęczymy przed Tobą Jezu kochany,
I z całego serca Cię przepraszamy.

ŚPIEW;

Ja Ciebie kocham boś Ty umarł za mnie
I więcej cierpieć nie byłeś już w stanie.
Więc za tę miłość, za Krzyż za rany,
Przyjmij moje serce, przyjm Jezu Panie.

Ja tez Ciebie kocham więc dobrowolnie
Najmniejszym grzechem niech nie zasmucę,
Niech chętnie zniosę co trudne, co boli
Niech pieśń miłości życiem całym nucę.

Choć jestem taka mała, lecz Twoja Jezu już
A Ty twe serce święte, w me małe serduszko włóż.
Ja kocham Ciebie Jezu , ze wszystkich moich sił,
O jedno tylko Cię proszę, byś zawsze w moim sercu był.

Dzięki Ci, Jezu drogi,
Żeś na Krzyżu umarł srogim,
Żeś swe Ciało w grobie złożył ,
Jasneś niebo nam otworzył.

Krzyżu święty, Krzyżu święty
Wszystkie dzieci wielbią Ciebie
Za to żeś, cierpiał Jezu kochany
Całuję Twoje NAJŚW. Rany
Za wszystkie bóle i rany w Twej męce
Te kwiatuszki składamy Tobie w podzięce.

ŚPIEW;

ks. Andrzej Papież

 


Date: 2015-12-24; view: 612


<== previous page | next page ==>
Complete the sentences with adverbs. The first letter(s) of each adverb are given. | INDEX TERMS—Automatic license plate recognition (ALPR), automatic number plate recognition (ANPR), car plate recognition (CPR), optical character recognition (OCR) for cars.
doclecture.net - lectures - 2014-2020 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)