Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


ANALIZA SEKCJI MŁODZIEŻOWEJ KONGRESU NOWEJ PRAWICY JAKO WEWNĄTRZPARTYJNEJ ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWEJ KONGRESU NOWEJ PRAWICY

Prokop Piotr

Magister politologii, doktorant nauk o polityce

Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego (Szczecin, Polska)

 

ANALIZA SEKCJI MŁODZIEŻOWEJ KONGRESU NOWEJ PRAWICY JAKO WEWNĄTRZPARTYJNEJ ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWEJ KONGRESU NOWEJ PRAWICY

 

Doktorant w Zakładzie Myśli Politycznej i Systemów Partyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Prokop P., Analysis of the Youth Section of Congress of the New Right as a youth organization Congress of the New Right. In the article analyzed the emergence and development of the youth organization of the Congress of the New Right.

Key words: youth political organizations, political parties, polish party system.

 

Sekcja Młodzieżowa Kongresu Nowej Prawicy (SM KNP) jest wewnątrzpartyjną organizacją młodzieżową Kongresu Nowej Prawicy (KNP). Mimo tego, iż regulamin sekcji nie określa wieku jej członków [1; 2] to przyjęte jest, że należeć do niej mogą młode osoby oraz studenci [3] mający poglądy konserwatywno – liberalne, wolnorynkowe oraz eurosceptyczne [4; 5; 6]. Jej powstanie, działalność oraz rozwój nierozerwalnie związany jest z partią macierzystą, której stanowi ona jedną ze statutowych sekcji [1; 2; 7; 8]

SM KNP powstała oficjalnie w dniu 9 stycznia 2013 roku [9], po tym jak jej regulamin został zatwierdzony przez władze KNP. Jednakże wspomnieć trzeba, że w sposób nieformalny prowadziła ona swoją działalność w strukturach partii macierzystej już wcześniej. Warto także zaznaczyć, że wcześniejszym zapleczem młodzieżowym KNP było stowarzyszenie «Liberalni» (SL) [10; 11]. Skupiało ono działaczy partii oraz osoby niepełnoletnie, które z nią sympatyzowały [12]. W wyniku konfliktu pomiędzy częścią działaczy stowarzyszenia a KNP, do którego doszło w czasie spotkania partii w dniu 7 października 2012 roku w Hotelu Bristol w Warszawie [13; 14; 15; 16; 17] odeszła z niej grupa aktywistów na czele z Olafem Wojakiem pełniącym wówczas funkcję wiceprezesa [18]. Doprowadziło to do pogorszenia się relacji nieformalnego zaplecza młodzieżowego z jej partią macierzystą i w konsekwencji do zerwania z nią współpracy oraz rozpoczęcia samodzielnej działalności [19]. Sytuacja ta doprowadziła do ukształtowania się w ramach KNP jej nowej organizacji młodzieżowej, która jak wspomniano wcześniej, swoją oficjalną działalność rozpoczęła trzy miesiące później.

Podjęta w badaniach problematyka dotyczy genezy oraz rozwoju SM KNP. Głównym zamierzeniem i zarazem celem badawczym jest analiza relacji pomiędzy organizacją młodzieżową a jej partia macierzystą. Ponadto w ramach prowadzonych badań zostanie podjęta próba stypologizowania zaplecza młodzieżowego KNP. Odnosząc się do aktualnego stanu badań warto zaznaczyć, że problematyka dotycząca szeroko rozumianych młodzieżówek partii politycznych została dotychczas zbadana i opracowana w sposób fragmentaryczny. Książką w całości odnoszącą się do współczesnych młodzieżówek partii politycznych w Polsce jest monografia Anny Żebrak pod tytułem «Instytucjonalizacja politycznych ugrupowań młodzieżowych w Polsce po 1989 roku». Warto zauważyć, że autorka analizuje w niej wybrane polityczne ugrupowania młodzieżowe a nie młodzieżówki partii politycznych [20]. W związku z tym można przyjąć, że niniejsze badania, dotyczące powstania i rozwoju SM KNP mają charakter innowacyjny.Odnosząc się do wstępnych wniosków warto jest zauważyć, że od momentu rozpoczęcia swej oficjalnej działalności organizacja młodzieżowa KNP zbudowała w krótkim czasie swoje struktury terenowe. Obecnie posiada ona 61 oddziałów w całej Polsce [21]. Z całą pewnością udało się jej to dzięki dobrze rozwiniętym strukturą terenowym partii macierzystej, na których w dużej mierze bazowała.

Odnosząc się do typologii młodzieżówek partii politycznych można zauważyć, że SM KNP została powołana do życia jako jedna z sekcji KNP. Jej działalność opiera się na statucie partii macierzystej oraz własnym regulaminie [1; 2]. W związku z powyższym SM KNP można zaklasyfikować jako wewnątrzpartyjną organizację młodzieżową, której głównym celem jest wspieranie KNP w jego realizacji celów. Różni się ona tym od byłej organizacji młodzieżowej, która działała w oparciu o polską ustawę «Prawo o stowarzyszeniach» [22]. W związku z tym była ona samodzielną organizacją reprezentującą typ okołopartyjnej organizacji młodzieżowej, która współpracowała z KNP w związku ze zbieżnymi celami.

Kończąc warto jest zauważyć, że SM KNP mimo tego, że oficjalnie działa od ponad półtora roku, to jest dość aktywną organizacją. Do najważniejszych jej przedsięwzięć zaliczyć można takie akcje jak «RepryMENda», «Dzień Dziecka Zadłużonego» czy «PalPITacja».

Akcja «RepryMENda» swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. W jej ramach młode zaplecze KNP stara się zwrócić uwagę na stan polskiej nauki oraz postuluje zmiany w systemie edukacji [23; 24; 25; 26; 27]. Natomiast w czasie organizowanego «Dnia Dziecka Zadłużonego» wraz z przedstawicielami partii macierzystej działacze organizacji młodzieżowej starają się informować społeczeństwo o długu publicznym, który jest dzielony na pojedynczych obywateli, a w tym konkretnym przypadku na dzieci [28; 29; 30; 31; 32; 33; 34]. Ostatnim z ważniejszych wydarzeń prowadzonych przez SM KNP jest akcja pod nazwą «PalPITacja». W jej ramach młodzi aktywiści wraz z politykami NKP wyrażali swój sprzeciw wobec podatkowi dochodowemu [35; 36; 37; 38].

Bibliografia:
1. Regulamin Sekcji Młodzieżowej Kongresu Nowej Prawicy.

2. Statut Kongresu Nowej Prawicy.

3. Sekcja Młodzieżowa, http://nowaprawicajkm.pl/sekcje/sekcja-modzieowa, (09.05.2014).

4. Sekcja Młodzieżowa KNP Bydgoszcz, https://www.facebook.com/SMKNPBydgoszcz/info, (09.05.2014).

5. Sekcja Młodzieżowa KNP - Łomża, https://www.facebook.com/SM.KNP.Lomza/info, (09.05.2014).

6. Sekcja Młodzieżowa KNP - Wrocław, https://www.facebook.com/SMKNPWroclaw/info, (09.05.2014).

7. Kongres Nowej Prawicy: oświadczenia, http://nowaprawicajkm.pl/home/category/oswiadczenia/2, (09.05.2014).

8. Kongres Nowej Prawicy: http://nowaprawicajkm.pl/sekcje/o-sekcjach, (02.05.2014).

9. Oświadczenie w sprawie sekcji młodzieżowej, http://nowaprawicajkm.pl/home/item/owiadczenie-w-sprawie-sekcji-modzieowej, (09.01.2013).

10. Stowarzyszenie "Liberalni", http://korwin-mikke.pl/blog/wpis/stowarzyszenie_liberalni_/1142, (21.11.2011).

11. „W imieniu Kongresu Nowej Prawicy i p. Janusza Korwina-Mikkego zapraszam na pikietę protestacyjną przeciwko uciskowi podatkowemu”, http://wpolityce.pl/polityka/113762-w-imieniu-kongresu-nowej-prawicy-i-p-janusza-korwina-mikkego-zapraszam-na-pikiete-protestacyjna-przeciwko-uciskowi-podatkowemu, (20.05.2011).

12. Co z "młodzieżówką"? Już wiemy, http://korwin-mikke.pl/blog/wpis/co_z_mlodziezowka_juz_wiemy_/940, (23.05.2011).

13. Kongres Nowej Prawicy: oczekiwane przeprosiny, http://nowaprawicajkm.pl/home/item/oczekiwane-przeprosiny?category_id=12, (25.10.2012).

14. NP Warszawa, https://www.facebook.com/pages/NP-Warszawa/449336565099659, (28.10.2012).

15. Olaf Wojak, https://www.facebook.com/Olaf.Wojak, (28.10.2012).

16. Kongres Nowej Prawicy, https://www.facebook.com/KongresNowejPrawicy/posts/491343277565731, (28.10.2012).

17. Plankton polityczny: awanturka i rozłamik wśród korwinowców, http://planktonpolityczny.blox.pl/2012/10/3-urodziny-bloga.html, (28.10.2012).

18. Janusz Korwin-Mikke ma problemy z warszawskim oddziałem swojej partii. Wiceprezes Nowej Prawicy odchodzi i żąda od Korwina przeprosin, http://wpolityce.pl/polityka/143322-janusz-korwin-mikke-ma-problemy-z-warszawskim-oddzialem-swojej-partii-wiceprezes-nowej-prawicy-odchodzi-i-zada-od-korwina-przeprosin, (28.10.2012).

19. Liberalni, https://www.facebook.com/liberalni/info, (10.05.2014).

20. Żebrak A., Instytucjonalizacja politycznych ugrupowań młodzieżowych w Polsce po 1989 roku, Toruń 2013.

21. Sekcja Młodzieżowa Kongresu Nowej Prawicy, http://nowaprawica.com/struktury/, (09.05.2014).

22. Ustawa «Prawo o stowarzyszeniach» z dnia 7 kwietnia 1989r. (tj. Dz.Ust.2001r. Nr 79. Poz.855 z późniejszymi zmianami).

23. Akcja Sekcji Młodzieżowej Kongresu Nowej Prawicy "RepryMENda", http://www.nowaprawicajkm.pl/home/item/akcja-sekcji-modzieowej-kongresu-nowej-prawicy-reprymenda, (18.10.2013).

24. Polskie Raio PiK: "repryMENda" - postulaty Kongresu Nowej Prawicy, http://www.radiopik.pl/2,6886,reprymenda-postulaty-kongresu-nowej-prawicy, (25.10.2013).

25. Ogólnopolska akcja Sekcji Młodych Kongresu Nowej Prawicy: "repryMENda", https://www.facebook.com/events/202454589937087/, (19.10.2013).

26. Akcja Kongresu Nowej Prawicy "repryMENda" z okazji Dnia Nauczyciela w Gdańsku, https://www.youtube.com/watch?v=TwoVv9R1vyw, (17.10.2013).

27. Prawy.pl: RepryMENda dla Minister Szumilas od Kongresu Nowej Prawicy, http://www.prawy.pl/z-kraju/4053-reprymenda-dla-minister-szumilas-od-kongresu-nowej-prawicy, (20.10.2013).

28. Korwin-Mikke: „Świętujmy dzień dziecka zadłużonego!”, http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/polityczne/korwinmikke-swietujmy-dzien-dziecka-zadluzonego/7553174, (02.06.2013).

29. Dzień Dziecka Zadłużonego - akcja ogólnopolska, https://www.facebook.com/events/464793300268701/, (02.06.2013).

30. Kongres Nowej Prawicy: Dzień Dziecka Zadłużonego, https://www.facebook.com/KongresNowejPrawicy/posts/585083801532197, (30.05.2013).

31. Dzień Dziecka Zadłużonego - Kongres Nowej Prawicy Kraków, http://www.youtube.com/watch?v=iEEXRkrXDA4, (03.06.2013).

32. Dzień Dziecka Zadłużonego, http://www.youtube.com/watch?v=vgmBLMfhX8o, (27.05.2013).

33. Organizacja Monarchistów Polskich: Dzień Dziecka Zadłużonego we Wrocławiu, http://www.legitymizm.org/multimedia-dzien-dziecka-wroclaw, (08.05.2014).

34. Polsat News: wypowiedź Piotra Palutkiewicza - przewodniczącego stołecznego oddziału Kongresu Nowej Prawicy, emisja: 02.06.2013 r., godz. 16:07.

35. Współczesna.pl: Grillowali PIT-y przed skarbówką, http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130502/REG20/130509979, (02.05.2013).

36. NaszeMiasto.pl: Happening antypodatkowy PalPITacja 2013 za nami, http://nowytomysl.naszemiasto.pl/artykul/galeria/happening-antypodatkowy-palpitacja-2013-za-nami,1837554,5205774,t,id,zid.html, (01.05.2013).

37. Nowa Prawica-oddział warszawski: Palpitacja 2013 w Warszawie, http://knp-podwarszawski.pl/palpitacja-2013-w-warszawie/#.U3AJZfl_siw, (30.04.2013).

38. PalPITacja. KNP Toruń przed I Urzędem Skarbowym w Toruniu, http://www.youtube.com/watch?v=vF_DySSxAs0, (30.04.2013).


Date: 2015-12-24; view: 830


<== previous page | next page ==>
They and Us: bridging the gap of cultures | Combinación de propiedades extensivas
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)