Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zaimek wskazujący

Rzeczownik l. pojedyncza

r. męski + nijaki zakończone w temacie na głoskę twardą -b, -d, -f, -h, -ł, -m, -n, -p, -r, -s, -t, -w, -z, -e chlebie, chłodzie, kanale, oknie, rowie, wozie, świecie, lesie, lecie Wyjatki: o domu, o synu, o panu
pozostałe (zak. na spółgł. miękką:-c, -cz, -dz, -dż, -rz, -sz, -ż oraz -k, -g, -ch, -l) -u deszczu, kurczątku, śniegu, kocu, garażu, koniu, rogu, loku, ruchu, balu;
r. żeński zakończone w temacie na spółgłoskę twardą (oprócz l) -e wodzie, śmietanie, babie, mamie, Kindze, zupie, wiośnie
pozostałe (zak. na spółgł. miękką) -i soli, niani, pani, Kasi, powodzi, grani
Liczba mnoga dla wszystkich rodzajów: -ach Wyjątki: we Włoszech, w Niemczech i na Węgrzech

Końcówka -e silnie zmiękcza poprzedzającą ją spółgłoskę, która z twardej staje się miękka! ! !

alternacje  
b:bi Chleb - o chlebie, baba – o babie,
d:dzi Chłód – o chłodzie, woda – o wodzie,
f:fi Szafa – o szafie, rafa – o rafie
g:dz Noga – o nodze, toga – o todze, Kinga – o Kindze
ch:sz Mucha – o musze, cecha – o cesze
k:c Główka – o główce, stalówka – o stalówce, skuwka – o skuwce, matematyka – o matematyce, gramatyka – o gramatyce, fizyka – o fizyce
ł:l Kanał – o kanale, matoł – o matole, stół – o stole, bawół – o bawole
m:mi Mama – o mamie,
n:ni Panna – o pannie, wanna – o wannie, rana – o ranie, wiosna – o wiośnie, sosna – o sośnie, Śmietana – o śmietanie
p:pi Ropa – o ropie, zupa – o zupie
r:rz Rura – o rurze, mur – o murze, wór – o worze, papier – o papierze, lider – o liderze
s:si Masa – o masie, las – o lesie, nos - o nosie, włos – o włosie
t:ci Świat – o świecie, lato – o lecie
w:wi Rów – o rowie,
z:zi Gaz – o gazie, gaza – o gazie, raz – o razie,
a:e Świat – o świecie, lato – o lecie, las – o lesie, miasto – o mieście, światło – o świetle, jazda – o jeździe, wiara – o wierze, miara – o mierze, sąsiad – o sąsiedzie, kwiat – o kwiecie, las – o lesie, obiad – o obiedzie, wiatr – o wietrze, ciało – o ciele, ciasto – o cieście, gniazdo – o gnieździe, gwiazda – o gwieździe, niewiasta – o niewieście, ofiara – o ofierze, dojazd – o dojeździe (i analogicznie najazd, odjazd, podjazd, pojazd, przejazd, przyjazd, rozjazd, wjazd, wyjazd, zajazd, zjazd)  
ó (o):o Cokół – o cokole, protokół – o protokole, anioł – o aniele, kościół – o kościele, popiół – o popiele
ą:ę Ząb – o zębie, dąb – o dębie

Przymiotnik – o kim? O czym?l. pojedyncza
r. męski i nijaki -ym/ -im o miłym, o dużym, o silnym, o inteligentnym, o zielonym, o prostym, ostatnim
r. żeński -ej o miłej, o dużej, o silnej …
l. mnoga -ych/ -ich o miłych, o dużych, o silnych, ostatnich…

 

Przyimki + Miejscownik o Myśleć o (kim? Czym?) – o Piotrze/o drodze/o kawie Mówić o (kim? Czym?) – o dziecku/o filmie [też: dyskutować, rozmawiać, opowiadać] Marzyć, śnić o (kim? Czym?) – o podróżach po być po (kim? Czym?) – po koledze/po obiedzie [też: jeść, sprzątać, mieszkać… - czynności w miejscu] przy mieszkać przy (kim? Czym?) – przy parku stać przy (kim? Czym?) – przy koledze w grać w(kim? Czym?) – w orkiestrze kąpać się/pływać w (kim? Czym?) – w jeziorze/ w basenie na uczyć sięna (kim? Czym?) – na kursie siedzieć na (kim? Czym?) – na krześle jeździć na (kim? Czym?) - na rowerze Ale:   Pytać o (kogo? co? = B) – o drogę, o podróże Prosić o (kogo? co? = B) – o kawę   Iść/wejść po (kogo? co? = B) – po obiad/po dziecko [ruch w jakimś kierunku]   Grać w (kogo? co? = B) – w piłkę/ w karty     wylać na (kogo? co? =B) – na głowę/na podłogę przyjąć na (kogo? co? =B) – na stanowisko

 

Zaimek osobowy– o kim? O czym?

ja ty On / ono Ona my wy Oni / one
O mnie O tobie O nim O niej O nas O was O nich

Zaimek wskazujący

Ten/tamten Ta/tamta To/tamto Te/tamte Ci/tamci
O tym/o tamtym O tej/ o tamtej O tym/ o tamtym O tych/ o tamtych

Zad.1

Myślę o (boląca główka) ……….

Mówię o (ciekawy film) ……………

Dyskutujemy o (ochrona) ……………. środowiska.

Czy rozmawiałeś z nim o (szybki przyjazd) ………………?

Zamiast uczyć się całymi dniami marzę o (wielka kariera) ………….. koszykarza.

Magda śni o (przystojny brunet) ………………….

Dlaczego zawsze muszę po (wy) ……. sprzątać?!

Moi rodzice mieszkają przy (spokojna ulica) ………………………..

Bank mieści się przy (ruchliwa ulica) …………………………

Na (nowa ławka) ……………………. w parku siedziało dwóch staruszków.

Monika chętnie uczy się pływać w (nowy basen) …………………..

Woda jest za zimna, żeby pływać w (to jezioro) …………………

Mój brat jest saksofonistą w (słynna orkiestra jazzowa) …………………….

Opowiadam o (moje ostatnie wakacje) …………

 

 


Date: 2015-12-11; view: 482


<== previous page | next page ==>
Dune types > Barchans | Speak about modern international relations: general trends.
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)