Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Tekst_do_formatowania

Analiza wymagań.

Główny problem przedsiębiorstwa to obieg informacji i dokumentów wewnątrz firmy.

Wymagania:

- Jeden duży Serwer Bazy Danych, biorąc pod uwagę wielkość firmy, a co za tym idzie ilość przechowywanych i przetwarzanych danych musi to być Serwer korporacyjny np. MS SQL Server.

- Centralna aplikacja serwerowa osadzona na dedykowanym serwerze.

- Aplikacja kliencka będąca portalem zawierająca poszczególne moduły:

- Moduł odpowiedzialny za proces rekrutacji pracowników.

- Moduł do zarządzania siecią pracowników, umożliwiających kontrolę nad ich pracą oraz wymianę danych(dokumentów, raportów, etc).

- Moduł umożliwiający wystawianie dokumentów sprzedaży usług, kontrolowanie sprzedaży, oraz obrazujący bierzący stan finansowy firmy(zobowiązania, należności, historia sprzedaży, etc).

- Moduł umożliwiający klientowi zamawianie usług, oraz monitorowanie stanu aktualnych usług, sprawdzanie najnowszej oferty firmy oraz zgłaszanie zapotrzebowania na specyficzny rodzaj usług. Moduł ten będzie odrębnym portalem, który będzie korzystał z usług wystawionych przez aplikację serwerową.

- Moduł umożliwiający pracownikowi szybki kontakt z klientami, generowanie szczegółowych raportów dotyczących poszczególnych klientów.

Specyfikacja.

Moduł rekrutacyjny:

- Formularz rekrutacyjny dostępny dla osób starających się o pracę, po wypełnieniu przesyłany zostaje do serwera za pomocą standardowych protokołów komunikacyjnych np. SOAP, a dane wprowadzane są do bazy danych.

- Pracownik ma wgląd do zgłaszanych kandydatur i może wysyłać zapytania odnośnie poszczególnych aplikacji lub zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną poprzez wysłanie wiadomości Email generowanej z poziomu systemu.

- Formularz dodawania pracowników odpowiedzialnych za rekrutację.

Moduł musi umożliwiać z pomocą serwera bazodanowego generowanie raportów na temat zgłaszanych kandydatur, osób zaproszonych na rozmowę, osób, które pomyślnie przeszły cały proces rekrutacji. Dodatkowo pracownik ma mieć możliwość filtrowania kandydatów po dowolnych atrybutach.

 

Moduł do zarządzania siecią pracowników.

- Moduł segreguje pracowników w zależności od miejsca pracy danego pracownika oraz informacji czy jest on pracownikiem terenowym.

- Moduł musi umożliwiać szybką wymianę informacji między poszczególnymi placówkami oraz pracownikami będącymi w danej chwili w terenie.- Pracownicy muszą mieć możliwość łatwego przesyłania raportów.

 

Moduł Zarządzanie siecią pracowników

1. Specyfikacja modułu

- przechowywanie informacji o pracownikach

- aktualne prace

- wykonane prace

- raportowanie z postępów prac, podsumowanie

- funkcja sms do wszystkich pracowników, lub wybranych

- pracownicy komunikują się pomiędzy sobą

- wysyłane są formularze

- aktualizacja formularzy (scalanie)

2. Raporty, formularze

- Raport z pracy: dane klienta, dane pracownika(id), uwagi(opis wykonanych zadań) i inne ..

4.Diagram związków encji

Zostały umieszczone przykładowe atrybuty, bez szczegółów. Zakłada się, że jest ich więcej.

 

 

 

Formularz:

Id_pracownika:……………….

Klient(tu może być id lub nazwisko):………………..

Usługa:………………….

Cena za usługę:…………………

Uwagi/dodatkowe informacje:…………………..

Inne dane..(więcej innych informacji np.: nip, adres itd. W kolejnych krotkach)………………

 

Moduł Kontakt z klientem

 

1 Analiza wymagań:

Kontakt z klientem powinien być
- szybki, bez konieczności czekania na obsługę
- łatwy mając na myśli możliwość komunikowania się nie tylko e-mailowo, telefonicznie, z możliwością wykorzystania transmisji wideo
- indywidualny tak by w przypadkach wymagających tego można było przydzielić klientowi kogoś z personelu kto w całości będzie się zajmował jego specyficznym problemem, potrzebą

- zautomatyzowanie obsługi petentów

2 wstępne specyfikacje( + formularze raporty)

Formularze były by potrzebne tylko tej części problemów która można zautomatyzować. Bedą to najczęstsze sytuacje jednocześnie dość proste by ich przedstawianie w postaci uschematyzowanej formalnej nie sprawiało petentom trudności w interpretacji.

podstawowymi elementami formularza były by:

 

IMIE:
NAZWISKO:

ADRES:
TEL kontaktowy:

 


kolejną częścią była by lista problemów takich które można by zautomatyzować.

 

# problem # problem # problem # problem

# problem # problem # problem # problem

# problem # problem # problem # problem

# problem # problem # problem # problem

 

osoba zaznaczała by na liście problem z którym się zetknęła po czym dostawała by odpowiedź typu:

#problem: zmiana danych osobowych.


po wciśnięciu guziczka wyskakiwał by formularz do zmian ( chcę zauważyć, że formularz znajdował by się równocześnie w innym dziale tam gdzie jego podstawowe miejsce. Lecz ze względu na to ze petentom zdarza się czegoś nie rozumieć dublowanie niektórych opcji w dziale pomoc może rozwiązać wile problemów bez potrzeby angażowania personelu.

innym przykładem formularza, w tym przypadku był by to schemat komend głosowych instruujących w jaki sposób wytypować nurtujący nas problem. Poprzez komendy typu " aby przedłużyć umowę wciśnij 2.." podczas rozmowy telefonicznej dochodzili byśmy do określenia naszego problemu po czym dostawali byśmy serię instrukcji jak go rozwiązać, ewentualnie mieli byśmy możliwość przełączenia się na linie którejś z osób z obsługi.

 

trzecim przykładem był by kontakt za pomocą komputera i Internetu. petent łączył by się z naszym botem który instruował by rozmówcę o tym jak rozwiązać nurtujący go problem, tłumaczył by zagadnienia związane przykładowo z usługa jaką zakupił i wiele innych rzeczy.

 

ostatnim sposobem był by osobisty kontakt z jednym z naszych pracowników. Petent mógł by wybrać czy on przyjedzie do biura, czy pracownik odwiedzi go w domu.

 

 

raporty wyglądały by w następujący sposób

Osoba obsługująca:
Dane pracownika: NUMEROBOZOWY42234

Osoba Obsługiwana

Dane Petenta:
Imię: Nazwisko: Adres: Tel:

Rodzaj problemu: XXXXXXXXXX
Opis problemu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rezultat: ..........( przykładowo: zmiana rodzaju ubezpieczenia, formy płatności)

 

Moduł System samoobsługi Klienta

1. Specyfikacja systemu samoobsługi klientów

 

- klient może dokonać zakupu bez rejestracji

- po dokonaniu zakupu zapisywane są dane klienta

- po wybraniu towaru klient dokonuje zakupu

-klient ma możliwość zwrotu

-klient ma możliwość przeglądania historii zakupów

 

2. Raporty, formularze

 

a.) Raport zakupu

- ilość i nazwa towarów

- dane klienta

- wartość do zapłaty i forma płatności

b.) Formularz zwrotu

- data zakupu, nr zamówienia, wykaz towarów do zwrotu

- forma zwrotu gotówki

c.) Raport zakupów dotychczasowych po zalogowaniu się na konto

- ilość, nazwa towarów, dane klienta, suma zamówienia/zamówień

d.)Formularz zamówienia do uprzednim wybraniu towarów

- dane klienta i adres, pod który ma być dokonana dostawa

-forma wysłania towarów: kurier, poczta, odbiór osobisty

 

3. Diagram przepływu danych i diagram encji

 

 

Rys. 1 Diagram przepływów

 

 

Rys. 2 Diagram Encji

 

4. Przykłady raportów i formularzy

 

Formularz zakupów

Wybrane towary i ilości zapisywane są w koszyku po wybraniu przycisku „Do kasy” przenosi nas do strony z formularzem danym do realizacji zamówienia. Standardowe dane osobowe, nazwa firmy nip, itp.

 

Formularz zwrotu

Dane, jakie należy wypełnić po zalogowaniu się na konto lub przez formularz zwrotu bez rejestracji gdzie należy podać dane. Dla osób z kontem należy zaznaczyć zamówienie i wybrac towar do zwrotu

-Data zakupu ……………

-Nr zamówienia …………..

-Towar do zwrotu ………..

-Nr konta ……………………

-Przyczyna………………….

Raport o zakupach w historii zakupów

-Data zakupu ………

-Zamówiony towar………….. ilość………….

-Zapłacono suma…………………..

 


 

 


Date: 2015-04-20; view: 555


<== previous page | next page ==>
PROJECT Celebrating of the New Year | The Time of My Life
doclecture.net - lectures - 2014-2020 year. Copyright infringement or personal data (0.006 sec.)