Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Formataţi condiţionat următoarele valori astfel încât să obţineţi destinaţiile identice cu exemplele de mai jos.

Observaţie:

Coloanele definite Ex.1 şi Ex.2 sunt formatate folosind prima grupă de formatări condiţionate (Highlight Cells Rules), Ex.3 se încadrează în grupa a 3-a (Data Bars), Ex. 4 este o scară bicoloră iar ultimul exemplu cu numărul 5 este realizat folosind setul de pictograme (Icon Set).

 

 

2. Introduceţi un număr de 20 valori, reprezentând notele la un examen. Formataţi condiţionat astfel încât:

a. Valorile mai mari ca media să fie scoase în evidenţă;

b. Primele 3 valori cele mai mari să fie marcate;

c. Formataţi notele conform cu exemplul din figură. Datele nu trebuie să fie ordonate. Observaţi regula: sub 5 inacceptabil, peste 9 inclusiv este foarte bine, între 5 şi 8 inclusiv valori normale marcate cusemnul mirării pe fundal galben.

 

 

3. Realizaţi un tabel ca în figura de mai jos, care să conţină, în coloana B, 20 de valori reprezentând temperatura unor pacienţi aleşi generic (valori cuprinse în domeniul 36.4-42 ⁰C). În coloana C veţi introduce frecvenţa de apariţie a fiecărei temperaturi (valori ce se pot repeta). Coloana A va cuprinde numărul de ordine.

 

4. Calculaţi în coloana D rândul 2, media temperaturilor din coloana B scriind formula explicit =(B2+B3+...+B21)/20, apoi folosind funcţia average() –average(b2:b21).

5. Calculaţi în coloana E media ponderată a temperaturilor din coloana B (trebuie să ţineţi cont de frecvenţe deci numărul de cazuri din coloana C: . Este de fapt media întregului set de date.

6. Calculaţi numărul total de cazuri din coloana C folosind funcţia sum().

7. Calculaţi valorile minimă respectiv maximă a temperaturii (folosind funcţiile min() , max()).

8. Calculaţi mediana temperaturii. Este valoarea de mijloc a şirului de date ordonat, (median()) apoi valoarea modală (valoarea ce se repetă de cele mai multe ori, mode()) a numărului de cazuri din coloana C.

9. Calculaţi pentru datele următoare indicele de masă corporală (IMC). Aflaţi apoi valoarea medie a IMC-ului pe întreg lotul şi separat calculaţi mediile obţinute pentru sex=F respectiv sex=M


A B C D
1 nr Sex Greutate(Kg) Inălţime(m)
F 1.67
M 1.72
M 1.77
M 1.69
F 1.64
M 1.87
F 1.71
F 1.72
F 1.56
M 1.67
F 1.62
M 1.90
M 1.79
F 1.75
M 1.70
F 1.60
F 1.65

 (Practic veţi scrie în coloana E pe rândul 2 corespunzător numărului 1 din coloana A: =C2/D2^2. Apoi folosind tehnica Autofill veţi completa automat restul celulelor).


Date: 2015-02-16; view: 735


<== previous page | next page ==>
Leave the fork and knife at home – Eating customs around the world. | Managing in the Global Environment
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)